Kraków

Będzie nowy termin zakończenia remontu na Kościuszki i Zwierzynieckiej

Źródło: krakow.pl
Dodano: 06.05.2024
Fot. ZDMK
Fot. ZDMK
Share
Udostępnij

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Wykonawca prac zwrócił się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z wnioskiem o aneks terminowy. Trwa jego analiza.

Wykonawca we wniosku o aneks terminowy wskazuje, że w trakcie prac nastąpiły niezależne od niego czynniki, tj. utrudnienia i okoliczności wpływające na tempo realizacji robót, a co za tym idzie na termin ich zakończenia. Wymienia m.in.: kwestie niskich temperatur, wykonanie na podstawie protokołu konieczności bypassu na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiającym realizację prac na drugiej części mostu na Rudawie, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy (np. dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej oraz większy zakres przyłączy kanalizacji opadowej).

Wniosek jest obecnie analizowany. Po zakończeniu analizy, będzie można wskazać nową datę zakończenia prac.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że poszczególne odcinki będą oddawane do użytkowania, niezwłocznie po uzyskaniu przejezdności.

Czytaj także:

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy