Reklama
Reklama

Okresowe przeglądy domu jednorodzinnego. Kiedy i jakie wykonywać?

A A A
Ewelina Czyżewska

Dodano: 01-07-2016

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Aby mieć pewność, że nasz dom jest bezpieczny, powinniśmy co jakiś czas sprawdzać jego stan techniczny. Dotyczy to zarówno konstrukcji domu, jak i zamontowanych instalacji. Co i jak często musimy sprawdzać? Kto może dokonać takiej kontroli technicznej domu?

Jeżeli posiadamy dom jednorodzinny, cała odpowiedzialność za jego stan techniczny spada na nasze barki. Dlatego, aby uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z naszego zaniedbania, powinniśmy na bieżąco prowadzić obserwację stanu budynku i instalacji oraz usuwać wszelkie nieprawidłowości.

Art. 62. Prawa budowlanego narzuca właścicielom domów jednorodzinnych, obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych, a przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.

– Podczas takiej kontroli należy zwrócić uwagę na stabilność konstrukcji budynku, czy na ścianach nie ma pęknięć i zawilgoceń – tłumaczy Jerzy Styś, rzeczoznawca budowlany z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. – Powinniśmy sprawdzić konstrukcję dachu - czy nie jest nadwyrężona, czy posadzki nie popękały. Czasem mała rysa powinna nas już niepokoić.

Wszystkie okresowe kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- Po każdym przeglądzie spisywany jest protokół, w którym zawiera się szczegółowy opis stanu technicznego kontrolowanych elementów i ewentualnych uszkodzeń - mówi Jerzy Styś. - Ponadto w protokole wskazany jest zakres robót niezbędnych do ich usunięcia. Wszelkie protokoły pokontrolne oraz te potwierdzające usunięcie uszkodzeń właściciel domu powinien odpowiednio gromadzić i przechowywać.

Właściciele domów zwolnieni są natomiast z wykonywania co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Dla własnego bezpieczeństwa, warto jednak pomyśleć również o tym.

Dodatkowe przeglądy techniczne

Raz na pięć lat kontroluje się instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Co najmniej raz na 5 lat należy również sprawdzić efektywność energetyczną zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Okresowym przeglądom poddaje się stan techniczny kotłów. Te opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW - co najmniej raz na 2 lata. Jeśli posiadamy kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotły opalane gazem, wystarczy, jeżeli skontrolujemy je raz na 4 lata. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW, użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli, obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła.

Ponadto, o przeprowadzeniu kontroli trzeba pomyśleć za każdym razem, gdy nastąpią wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie. – Od tego może zależeć bezpieczeństwo życia w takim domu – uczula Jerzy Styś. - Nie warto oszczędzać na uciekaniu od przeglądów. Bo nie ma większego dobra jak nasze zdrowie i życie.

Sprawdź dom kupiony na rynku wtórnym

- O wykonaniu przeglądów technicznych powinniśmy również pomyśleć w momencie, kiedy kupujemy dom na rynku wtórnym – tłumaczy rzeczoznawca budowlany. - Okres jego użytkowania, a także sposób w jaki był używany, może mieć istotny wpływ na jego stan techniczny, a tym samym rzutować na jakość życia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przewody kominowe. Sprawdzić stabilność konstrukcji budynku, w tym dach oraz klatki schodowe. Warto zwrócić uwagę na instalacje elektryczne, ponieważ wszelkie przegrzania wpływają na jej prawidłowe działanie. Sprawdźmy także instalacje gazowe i kanały wentylacyjne.

Czasem nowoczesne zastosowania i rozwiązania techniczne same w sobie noszą pewne zagrożenia, których użytkownik nie dostrzega. – W dzisiejszych czasach mamy tak szczelne okna, że w domu praktycznie nie ma świeżego powietrza – mówi Jerzy Styś. - Nie mamy tego powietrza, kiedy okna są zamknięte, ale również w sytuacji, gdy te okna są rozszczelnione. Zatem, jeśli odczuwamy złe samopoczucie czy drażliwość, może to wynikać ze złego obiegu powietrza w domu. Jeśli po wyjściu z domu wszystko wraca do normy, tzn. że coś złego dzieje się w naszym  domu.

Kto przeprowadza przeglądy stanu technicznego domu


Wszystkie kontrole okresowe domu jednorodzinnego powinny przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych. Ponadto, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Reklama

Właściciel domu, który nie przestrzega obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, bądź zagrożenie środowiska - podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. W tej sprawie orzeka sąd rejonowy. Warto również wspomnieć, że brak dokumentacji z okresowych kontroli domu może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.