Reklama

Biznes

Prof. Adam Reich, rektor elekt UR i jego prorektorzy

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 21.05.2024
Od lewej: prof. Jolanta Szempruch; prof. dr hab. n. med. Artur Mazur; prof. Adam Reich; prof. dr hab. Sabina Grabowska; dr hab. Józef Cebulski; prof. dr hab. Janusz Pasterski. Fot. Michał Święcicki/UniwersytetRzeszowski
Od lewej: prof. Jolanta Szempruch; prof. dr hab. n. med. Artur Mazur; prof. Adam Reich; prof. dr hab. Sabina Grabowska; dr hab. Józef Cebulski; prof. dr hab. Janusz Pasterski. Fot. Michał Święcicki/UniwersytetRzeszowski
Share
Udostępnij

Prof. dr hab. Adam Reich, rektor elekt Uniwersytetu Rzeszowskiego dobrał sobie współpracowników na najbliższe 4 lata. W poniedziałek przedstawił prorektorów na kadencję 2024-2028. 

W skład nowego zespołu prorektorów, którzy swoje stanowiska obejmą od 1 września 2024 r., wchodzą:

  • prof. dr hab. Janusz Pasterski, prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
  • prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych
  • dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych
  • prof. dr hab. Jolanta Szempruch, prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
  • prof. dr hab. Sabina Grabowska, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. Janusz Pasterski – literaturoznawca, historyk literatury, krytyk literacki, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1989), tam też zdobył stopnień doktora nauk humanistycznych w roku 1999, a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2012. 

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – lekarz, absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2017 otrzymał tytuł profesora. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące endokrynologii i diabetologii dzieci, chorób rzadkich i bardzo rzadkich u dzieci w województwie podkarpackim oraz roli żywienia w zdrowiu publicznym.

Dr hab. Józef Cebulski – fizyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2000 roku obronił doktorat z nauk fizycznych, a w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch – socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Doktorat uzyskała w 1996 r. (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie), stopień doktora habilitowanego w 2002 r., a tytuł profesora nauk społecznych w 2015 r. Od 1988 roku związana najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie, a później Uniwersytetem Rzeszowskim.

Prof. dr hab. Sabina Grabowska – prawnik, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Od 2019 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Nauk Społecznych. Sejm RP powołał prof. Sabinę Grabowską w skład Trybunału Stanu na kadencję 2023-2027. Studia prawnicze ukończyła w 1997 roku, w rzeszowskiej filii UMSC w Lublinie. W 2004 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, w 2023 r. tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Prof. Grabowska jest związana z Uniwersytetem Rzeszowskim od momentu jego powstania.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy