Reklama

Biznes

Innowacyjna idea rynkowa, czyli jak inspirujemy osoby z niepełnosprawnościami do przełamywania barier i sięgania po marzenia

Artykuł sponsorowany
Dodano: 26.08.2022
66289_ipracujzdalnie_gora_grafika-resizer-750q72
Share
Udostępnij

Prawie każdy z nas, kiedy z pewnych przyczyn traci sprawność, musi przejść długą i trudną drogę, aby znów móc realizować swoje marzenia, mi.in. te o spełnieniu zawodowym. Naszym celem jest zwiększenie świadomości pracodawców na temat możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie – zwiększenie dostępności miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością stanowią ogromny i nadal nie w pełni wykorzystywany potencjał na rynku pracy. 

Nasz zespół tworzą osoby z niepełnosprawnościami, zatem dokładnie wiemy z jakimi trudnościami i wyzwaniami mierzą się osoby niepełnosprawne. Znamy też rynek pracy i posiadamy szeroką wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej. Osoby niepełnosprawne mają doświadczenie w tym jak radzić sobie z ograniczeniami, jednak to wsparcie ze strony pracodawców ma kluczowe znaczenie w procesie ich aktywizacji zawodowej, społecznej oraz trwałej zmiany na ich rzecz. 

Jak to robimy?

Jesteśmy portalem pracy oraz agencją pracy aktywizującą osoby z niepełnosprawnościami. Udostępniamy osobom niepełnosprawnym w całej Polsce możliwość pracy stacjonarnej, kładąc jednocześnie duży nacisk na promocje pracy zdalnej, która daje szanse dostępu do pracy osobom mającym problem ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na swoją niepełnosprawność. W tym celu stworzyliśmy własny portal pracy www.ipracujzdalnie.pl, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony osób z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia lub chcących zmienić pracę ze stacjonarnej na zdalną bądź hybrydową. Dysponujemy wiedzą i modelowymi rozwiązaniami przynoszącymi korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. 

Potencjalnym pracownikom oferujemy pracę w renomowanych firmach, pomoc przy kompletowaniu dokumentów do zatrudnienia oraz wsparcie zarówno na każdym etapie rekrutacji, jak również po zatrudnieniu. Współpracujemy z fundacjami, uczelniami, urzędami pracy oraz z największymi firmami w Polsce z branży transportowej, budowlanej, spożywczej, a także z sieciami sklepów i dyskontów oraz z innymi przedsiębiorcami, którzy chcą wspierać zawodowo i zatrudniać, przy współpracy z nami, osoby niepełnosprawne na różnych stanowiskach. Dzięki wypracowanemu schematowi pracy, doświadczeniu i byciu obiektywnym, gwarantujemy skuteczną rekrutację opartą o analizę pod kątem profilu kandydata oraz spełniania oczekiwań pracodawcy. 

Stereotypy czy CSR?

Na wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych wpływ mają stereotypy wywołujące obawy pracodawców, czyli m.in. kwestia znalezienia pracownika spełniającego odpowiednie kryteria, możliwość mniejszej wydajności pracownika, ograniczony zakres obowiązków czy skrócony czas pracy. Z rzeczywistością ma to jednak niewiele wspólnego, jednak ta sytuacja powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają takich możliwości i szans na rynku pracy jak osoby pełnosprawne. Staramy się przekonać pracodawców, że pracownik z niepełnosprawnością jest tak samo sumienny i efektywny jak pracownik pełnosprawny, a nierzadko nawet bardziej. Dodatkowo zatrudniając osoby niepełnosprawne przedsiębiorca może połączyć maksymalizację korzyści, w tym finansowych oraz promowanie idei wspólnego dobra poprzez tworzenie obrazu firmy odpowiedzialnej społecznie. 

W wyniku tego, osoby niepełnosprawne mają dostęp do pracy i możliwość rozwoju zawodowego, firmy zaś zyskują oddanych i pełnych determinacji pracowników, jednocześnie osiągając korzyści ekonomiczne m.in. obniżenie obowiązkowej wpłaty na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością czy zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy. 

Nasz sukces zawdzięczamy skutecznej komunikacji, na którą kładziemy nacisk na każdym etapie pracy oraz w procesie rekrutacji. To komunikacja pozwala nam zaplanować działania tak, aby przyniosły one oczekiwane rezultaty. Wymiana informacji na temat potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron, zarówno pracownika jak i pracodawcy, pozwala szybko i sprawnie doprowadzić do zatrudnienia kandydata przy jednoczesnym zniwelowaniu stresu związanego z zatrudnieniem, nie tylko po stronie nowego pracownika, ale i pracodawcy, który tego pracownika do pracy musi wdrożyć. Chcemy, aby każdy pracownik nawiązał współpracę z pracodawcą na dłużej niż tylko kilka miesięcy. 

Naszą codzienną pracą chcemy wpłynąć na podniesienie jakości życia, samodzielność finansową, aktywne życie i  rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w całej Polsce. Kładziemy duży nacisk na promocje działań uświadamiających społeczeństwo oraz pracodawców na temat niepełnosprawności, w tym potrzeb likwidowania barier psychologicznych oraz społecznych. Promujemy pracę zdalną i hybrydową otwierając rynek pracy na osoby niepełnoprawne. Chcemy inspirować osoby z niepełnosprawnościami do przełamywania barier i sięgania po marzenia.

Ipracujzdalnie.pl specjalizuje się w zatrudnianiu osób z orzeczoną niepełnosprawnością do pracy zdalnej i stacjonarnej w całej Polsce!

e-mail: kontakt@ipracujzdalnie.pl

telefon: 666 526 920 lub 666 526 928

Zapraszamy na https://www.ipracujzdalnie.pl/oferty-pracy

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy