Reklama

Biznes

W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wdrażanie RPO 2007-2013

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 18.11.2015
23509_17955_6695_4986_Urzad-wojewodzki
Share
Udostępnij
Nowe i zmodernizowane drogi, kilometry wodociągów i kanalizacji, obiekty sportowe, Internet szerokopasmowy, nowoczesne placówki kształcące młodzież oraz laboratoria naukowe – to tylko niektóre inwestycje będące efektem wykorzystania pieniędzy unijnych, które – w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – zaabsorbowali przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe i uczelnie, a które przyczyniły się do ogromnego rozwoju podkarpackiej infrastruktury. W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano w środę wdrażanie RPO z kończącej się perspektywy finansowej.
 
W ramach RPO 2007-2013 Podkarpacie dysponowało kwotą prawie 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 248 mln zł ze środków krajowych. Jak przypomniała Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UM, w 76 konkursach złożono ponad 4700 wniosków na kwotę ponad 7 mld zł. 95 wniosków na kwotę ponad 1,4 mld zł znalazło się na liście projektów kluczowych.  Po weryfikacji ostatecznie podpisano 2580 umów na ponad 8,4 mld zł (w tym dofinansowanie unijne wyniosło prawie 5 mld). Do chwili obecnej zakończono realizację 2423 projektów na kwotę ponad 7 mld zł (w tym dofinansowanie unijne stanowiło  prawie 4 mld). Z dofinansowania z RPO skorzystało 1312 beneficjentów, w tym 987 przedsiębiorców, 141 gmin, 74 organizacje pozarządowe i 12 szkół wyższych.
 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UM i Jacek Nowocień, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych UM, przedstawili wykorzystanie pieniędzy z RPO w rozbiciu na 7 osi priorytetowych. Joanna Szozda-Kałamarz, zastępca dyrektora ds. Realizacji Inwestycji w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, zaprezentowała wybrane inwestycje drogowe współfinansowane z RPO, a Janusz Solarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, przedstawił inwestycje w tej placówce, także współfinansowane z RPO. Z kolei Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zaprezentował mieleckie Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania jako przykład wykorzystania pieniędzy z RPO do nowoczesnego kształcenia młodzieży.
 
Przedstawiony został także harmonogram prac związanych z zakończeniem wdrażania RPO 2007-2013.  Najbliższe daty to 31 grudnia br. – ostatni termin kwalifikowania wydatków współfinansowanych z RPO i 31 stycznia 2016 r. – to z kolei ostatni termin na złożenie wniosku o płatności końcowej. Ostatni akord tej perspektywy finansowej to przekazanie Komisji Europejskiej wszystkich dokumentów zamknięcia, co powinno nastąpić do 31 marca 2017 r.
 
Adam Hamryszczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w UM, przypomniał, że choć prace związane z wdrażaniem i rozliczaniem RPO 2007-2013 są jeszcze na ukończeniu, to już wystartowały prace związane z nową perspektywą 2014-2020. Do tej pory już ogłoszono 14 konkursów na ok. 500 mln zł. Kolejne będą ogłoszone do końca listopada i na początku grudnia br. Do końca listopada zarząd województwa ma także przedstawić harmonogram działań na 2016 rok. Hamryszczak podkreślił, że nowa perspektywa będzie trudniejsza od poprzedniej. Będzie ona zatem wymagała jeszcze cięższej pracy beneficjentów i jeszcze wnikliwszego monitorowania realizacji projektów przez instytucję zarządzającą, czyli Urząd Marszałkowski.
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy