Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Chcemy, by polski Elon Musk pochodził z Inkubatora Technologicznego

A A A
Z Mariuszem Bednarzem, prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., rozmawia Aneta Gieroń

Dodano: 30-12-2019

Mariusz Bednarz. Fot. Tadeusz Poźniak

Mariusz Bednarz. Fot. Tadeusz Poźniak

Aneta Gieroń: Koniec roku zawsze skłania do podsumowań i jeśli chcielibyśmy porównać potencjał Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”, który na koniec 2018 roku zatrudniał ponad 5 tys. osób a nakłady firm tam działających przekroczyły 2,6 mld zł, to jak możemy ocenić mijający, 2019 rok?
 
Mariusz Bednarz: Same liczby nie oddają w pełni potencjału, jaki od kilku już lat uwalnia „Aeropolis”. Porównując tylko rok do roku, mieliśmy 50 firm w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym i to się nie zmieniło. Było 2,6 mld zł na inwestycje, w 2019 roku jest 2,8 mld zł, co przy dużo trudniejszych czynnikach gospodarczych w mijającym roku jest naprawdę dobrym wynikiem. Prawie 6,5 tysiąca osób zatrudnionych w „Aeropolis” też na pewno cieszy. Sama zaś Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego już od 26 lat jest obecna na rynku i wspiera przedsiębiorców. Pozyskała ponad 250 mln zł dotacji dla samorządów, 600 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców i przeszkoliła ponad 25 tys. osób. Trzeba jeszcze dodać 2,1 mld zł, jakie trafiły do przedsiębiorców w ramach zrealizowanych projektów i około 1,3 mld zł z Innowacyjnej Gospodarki.
Reklama
 
Gdy mówimy tylko o PPN-T, musimy pamiętać, że to miejsce zaczyna już żyć innym życiem. Właściwie skończyły się działki pod inwestycje - zostało zaledwie kilka lokalizacji, a sam Park zaczyna obudowywać się inwestycjami, które uzupełniają jego działalność. Nie możemy nie zauważać naprawdę dużego przedsięwzięcia, jakim jest EME Areo, które powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie, ale już poza PPN-T. W 2019 roku doczekaliśmy się otwarcia hotelu Holiday Inn Express, który stanął w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena. Już wkrótce doczekamy się w Parku Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, a lada moment LOT AMS uruchomi bazę obsługi samolotów. Uważanie to obserwujemy i staramy się wyciągać wnioski, stąd też nasze zaangażowane prace, by powstał w Jasionce budynek Podkarpackiego Parku Biznesowego „Aeropolis”, który przyciągnie usługi dla biznesu nie tylko w formie wynajmu powierzchni, ale chociażby dużej i wygodnej restauracji oraz firm, które będą wsparciem dla biznesu produkcyjnego. W 2020 roku planujemy rozpoczęcie inwestycji, zaś do końca 2021 bardzo byśmy chcieli, by czteropiętrowy budynek o powierzchni 3 500 m kw. wpisujący się w kompleks Inkubatora Technologicznego był już gotowy do wykorzystania.
 
„Aeropolis”, które dotychczas kojarzyło się tylko z firmami produkcyjnymi, rozpoczyna proces przeistaczania się w biznesowe „miasto”?
 
Uważamy, że nadszedł czas, kiedy to miejsce wymaga coraz więcej nakładów i inwestycji w przedsięwzięcia, które ułatwią biznesowi codzienne funkcjonowanie. W ostatnim czasie mieliśmy wiele takich sygnałów od przedsiębiorców i sami też uważamy, że są to niezbędne działania. 
Reklama
 
Mija dokładnie 10 lat odkąd w „Aeropolis” w 2009 roku zainwestowała pierwsza firma – niemiecka spółka MTU Aero Engines. Dekada też wystarczyła, by zagospodarować 166 hektarów ziemi, jaki były przeznaczone pod inwestycje w ramach „Aeropolis”. Jaka przyszłość i wyzwania dla RARR na kolejne lata?
 
W „Aeropolis” mamy swoje „serce”, czyli Inkubator Technologiczny, a w oparciu o to miejsce chcemy rozwijać innowacyjne pomysły w regionie - młode przedsiębiorstwa, które stawiają pierwsze kroki w biznesie i mogą liczyć na nasze wsparcie. 
 
Są plany, by za kilka lat, jeśli pojawi się w polskim biznesie ktoś na miarę Steve’a Jobsa, alba Elona Muska, okazało się, że jego kariera wystartowała w podkarpackim „Aeropolis”?
 
To nasze marzenie, by polski Elon Musk pochodził właśnie z Inkubatora Technologicznego i wierzę, że kiedyś tak się stanie. Zanim to jednak nastąpi, w najbliższym czasie musimy mocno popracować nad interakcjami pomiędzy RARR-em a przedsiębiorcami z Inkubatora. Rok 2020 będzie czasem takich pogłębionych kontaktów. Postanowiliśmy też wydłużyć okres preferencyjnego wynajmu powierzchni biurowej i produkcyjnej dla firm z 5 do 8 lat. Ostatnie 3 lata będą już bez zniżek, ale i tak na bardzo dobrych warunkach finansowych. Zależy nam, by Inkubator Technologiczny w „Aeropolis” był kreatywnym miejscem wymiany myśli i technologii.
 
Innowacje w biznesie oraz mariaż nauki z przemysłem, dziś w przeddzień czekającej nas rewolucji Przemysłu 4.0, zdają się oczywistością, ale mimo wszystko zainteresowanie platformą startupową „Start in Podkarpackie” zarówno w ramach programu pilotażowego, jak i w trakcie pierwsze edycji naboru, jaka miała miejsce w tym roku, było zaskoczeniem? 
Reklama
 
W pierwszym naborze zebraliśmy jedną trzecią wszystkich pomysłów w Polsce Wschodniej, które spłynęły do platform. Obecnie skończyły się inkubacje 40 pierwszych startupów - największy procent tych pomysłów związany jest z branżą IT, ale są również lotnictwo i motoryzacja, czyli inteligentne specjalizacje Podkarpacia. Na 8 wniosków z naszej platformy złożonych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3 uzyskały akceptację. Kilka projektów ma naprawdę duży potencjał, jak chociażby aplikacja do wynajmowania miejsc parkingowych na terenach prywatnych w całej Polsce, czy technologia gromadzenia wody deszczowej w mieście. Prototyp wspomnianej instalacji będziemy chcieli zainstalować m.in. przy jednym z budynków Inkubatora Technologicznego w Jasionce.
 
Nieustanne motywowanie do innowacji w biznesie. To będzie dla RARR największe wyzwanie w kolejnych latach?
 
Tak, mamy ambicje i narzędzia, by wyrobić na Podkarpaciu popyt na innowacyjne pomysły. Zwłaszcza, że uczestniczy w tym nie tylko Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, ale też nowo powstałe Podkarpackie Centrum Innowacji, prywatne spółki oraz Agencje Rozwoju Regionalnego działające m.in. w Mielcu czy Przemyślu. Wszyscy musimy umieć dostrzec i w odpowiednim momencie wesprzeć innowacyjne biznesy w regionie, a platformy startupowe to miejsca, gdzie te pomysły biznesowe weryfikujemy. Mamy już swoje obserwacje i wiemy, że zdarza się, iż sam pomysł biznesowy nie do końca jest trafiony, ale przygotowany przez świetny zespół, który warto ukierunkować na inne, bardziej rynkowe wyzwania. My jako partnerzy pomagamy modyfikować projekty i dostosowywać je do realiów rynkowych. 
 
Wrażenie, jakie „Aeropolis” robi na każdej osobie, która przylatuje do Rzeszowa i wysiada na lotnisku w Jasionce, jest naprawdę duże, ale Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego to nie tylko Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, ale też innowacyjne, regionalne i ogólnopolskie projekty.
Reklama
 
30 grudnia w Rzeszowie w obecności minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podpisujemy umowę na projekt „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” wart prawie 50 mln zł, który będziemy realizować z Politechniką Gdańską i Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan. To projekt zaplanowany na 3 lata, który ma zrewolucjonizować polskie szkoły. Dwa zespoły eksperckie stworzą wspólny model dostępnej szkoły, nie tylko od strony ograniczeń architektonicznych, ale też opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa, czy otoczenia i przejść dla pieszych wokół szkoły. W oparciu o wypracowany model przeprowadzimy nabór wniosków na granty dla organów prowadzących szkoły, które zarządzają szkołami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, a następnie przekażemy im pieniądze na modernizację szkół w oparciu o wypracowany model. Mam nadzieję, że część tych pieniędzy trafi również do podkarpackich szkół. Mamy ambicje, by inspirować do szeroko rozumianych innowacji. 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego to także programy związane z ekonomią społeczną.
 
Tym bardziej cieszy fakt, że rok 2019 kończymy podpisaniem dużych projektów z ekonomii społecznej, które będziemy realizować w latach 2020-2022. To kontynuacja tego, co robiliśmy w latach 2017-2019, kiedy w powiatach: rzeszowskim, niżańskim, mieleckim, tarnobrzeskim, stalowowolskim, kolbuszowskim, dębickim, strzyżowskim i ropczycko-sędziszowskim wydaliśmy prawie 50 mln zł na pomoc dla osób wykluczonych ekonomicznie i społecznie. W ramach tego projektu wsparliśmy 5 792 osoby, a duża część tych pieniędzy poszła na wsparcie wprost podmiotów ekonomii społecznej poprzez dotacje bezpośrednie do miejsc pracy albo wsparcie pomostowe. Udało się pomóc 1753 osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a wsparcie trafiło do 524 podmiotów ekonomii społecznej. 100 stowarzyszeń lub fundacji dzięki dotacji wprowadziło odpłatne usługi lub produkty oraz powstało 546 nowych miejsc pracy. I tak jak jesteśmy dumni z 6,5 tys. osób zatrudnionych w firmach nowoczesnych technologii w Jasionce, tak samo cieszy nas praca dla prawie 600 osób, które żyły na granicy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Sama ekonomia społeczna, choć jest trudnym i mało spektakularnym tematem, ma ogromne znaczenie i absolutnie nie zamierzamy z niej rezygnować.
Reklama
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego to też wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a za pośrednictwem RARR mogą się starać o różnego rodzaju dotacje, nierzadko także bezzwrotne.
 
Oferujemy pożyczki dla biznesu, który dopiero rozpoczyna swoją działalność, firm już funkcjonujących, czyli pożyczkę innowacyjną oraz możliwość wzięcia trochę większych pieniędzy – ok. 600 tys. zł dla firm, które startują z działalnością. Nasi pożyczkobiorcy często do nas wracają i wygląda na to, że wypełniamy niejako lukę na rynku bankowym. Istotnym wsparciem dla lokalnego biznesu jest też nasza kadra, która pomaga pisać wnioski o dotacje z RPO, czy z programów krajowych. W przyszłości chcemy pośredniczyć w składaniu wniosków do NCBiR. Firmy cenią sobie naszą pomoc na każdym etapie starania się o dotację i profesjonalne doradztwo. Zajmujemy się też transferem technologii i mamy własną sieć EEN, gdzie kojarzymy technologiczne firmy w Polsce, Europie i na świecie. 
 
Czy to oznacza, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego coraz częściej będzie partnerem międzynarodowych projektów, jak chociażby ten, który ma promować wykorzystanie dronów w gospodarce i skupia 6 lotniczych regionów w Europie, a wśród nich Podkarpacie?
 
Międzynarodowe projekty są dla nas ważne, bo choć nie mają znaczenia finansowego, to gwarantują dostęp do światowej wiedzy – widzimy, jak pewne obszary biznesu rozwijają się u naszych partnerów w Europie. To bardzo ważne we współczesnym świecie, gdzie zmiany następują tak szybko, że większość z nas za nimi nie nadąża.  Amerykańscy naukowcy opublikowali niedawno zestawienie, z którego wynika, że gdybyśmy porównali osoby z pierwszej dekady XXI wieku i końca XIX wieku, to ponad 100 lat temu przeciętny człowiek przez całe życie pozyskiwał tyle informacji, ile dziś jest w jednym wydaniu popularnej amerykańskiej gazety The Wall Street Journal. W ostatnim czasie świat przyspieszył w sposób tak nieprawdopodobny, że szanse na sukces są mają tylko ci, którzy dysponują dostatecznie innowacyjnymi pomysłami, a te zwykle pojawiają się w międzynarodowych zespołach. To oznacza, że chcąc budować środowisko startupowe na Podkarpaciu nie możemy nie brać udziału w międzynarodowych projektach – obecnie jesteśmy uczestnikami 9 przedsięwzięć i nie wykluczamy zaangażowania w kolejne.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-03-21 12:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.