Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

SN rozstrzygnął, czy instytucja finansowa może kwestionować zasadność roszczenia klienta

A A A
Komentarz AXELO (r.pr. Łukasz Krawczyk)

Dodano: 28-06-2018

SN rozstrzygnął, czy instytucja finansowa może kwestionować zasadność roszczenia klienta

W 2015 r. klientka jednego z towarzystw ubezpieczeniowych została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Wystąpiła do ubezpieczyciela o wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę i ciężkie uszkodzenie ciała w kwocie ponad 26 tys. złotych. TU odmówiło wypłaty odszkodowania w tej wysokości, w odpowiedzi na co poszkodowana złożyła reklamację. TU nie zdążyło ustosunkować się do reklamacji w terminach przewidzianych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. z 2017 r., poz. 2270, z późn. zm.) Ustawa ta przewiduje, że w braku odpowiedzi ze strony instytucji finansowej (czyli np. towarzystwa ubezpieczeniowego) w ciągu 30- lub 60-dniowego terminu (zależnie od stopnia skomplikowania przypadku, por. art. 6 i 7 ustawy), istnieje domniemanie, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta (tzw. milczące uznanie reklamacji).

Reklama

Klientka wystąpiła z powództwem do sądu, który uznał jej roszczenie, powołując się na przepisy wspomnianej ustawy. W wyniku apelacji ubezpieczyciela, Sąd Okręgowy w Lublinie powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy TU przekroczyło termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację, ma w ogóle możliwość kwestionować zasadność roszczenia. Innymi słowy – czy TU może w ogóle bronić się w procesie przeciwko takiemu roszczeniu, skoro istnieje domniemanie, że milcząco rozpoznało reklamację pozytywnie dla klienta, zgodnie z jego żądaniem. Dodatkową wątpliwość stanowiło to, na kim w takiej sytuacji spoczywa ciężar wykazania wysokości roszczenia. Pytanie prawne o takiej treści zostało skierowane przez Sąd Okręgowy do Sądu Najwyższego, który 13 czerwca br. wydał uchwałę w sprawie do sygnatury III CZP 113/17.

SN ustosunkował się do przedstawionego problemu i wskazał, że wystąpienie przez klienta instytucji finansowej na drogę sądową po tzw. milczącym uznaniu reklamacji nie zamyka instytucji finansowej zupełnie drogi do obrony w procesie. SN podkreślił, że wspomniane milczące uznanie reklamacji to jedynie domniemanie prawne, które może zostać obalone w procesie, jeżeli instytucja finansowa będzie się bronić i faktycznie wykaże, że odszkodowanie się nie należy lub należy się klientowi w niższej wysokości. Co jednak istotne, ze stanowiska SN wynika jasno, że to na instytucjach finansowych spoczywa wówczas w całości ciężar dowodu.

Głosy ekspertów odnośnie omawianego rozstrzygnięcia są podzielone. Z jednej bowiem strony, z pewnością niektórzy liczyli na wykazanie przez SN bardziej prokonsumenckiego podejścia poprzez uznanie, że domniemanie pozytywnego, milczącego uznania reklamacji jest niewzruszalne i instytucja finansowa nie może się już bronić przed sądem. Z drugiej jednak strony, instytucja domniemania prawnego co do zasady zakłada możliwość jego obalenia, przy czym ciężar dowodu zostaje wówczas przerzucony na stronę, wobec której domniemanie stosujemy – w naszym wypadku na instytucję finansową (a więc np. bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe). Jeżeli zatem instytucja finansowa będzie się bronić w ramach procesu i uda jej się wykazać, że roszczenie się nie należy lub należy w niższej wysokości, może dojść do obalenia domniemania i wówczas instytucja finansowa uzyska korzystny dla siebie wyrok.

Reklama

W mojej ocenie z ostateczną analizą omawianego rozstrzygnięcia SN najlepiej wstrzymać się do czasu publikacji uzasadnienia uchwały, natomiast mając na uwadze, iż większość domniemań prawnych ma charakter wzruszalny, czyli można je obalić, ciężko odmówić co do zasady słuszności stanowisku wyrażonemu w uchwale SN. Pewnym pocieszeniem dla klientów instytucji finansowych może być fakt, że to właśnie na owych instytucjach ciąży udowodnienie w ewentualnym procesie, że roszczenie się nie należy lub należy w mniejszej wysokości.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-01-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-26
USD 4,0684 +0,22%
EUR 4,5920 +0,22%
CHF 4,4211 +0,11%
GBP 5,4958 +0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.