Reklama

Biznes

Wojewoda wydała zezwolenie na budowę S19 Sokołów Młp. – Stobierna

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 13.07.2015
21183_S19-Sokolow-Stobierna-1
Share
Udostępnij
Wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska wydała 10 lipca br. decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Młp. do Stobiernej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Zgodnie z podpisaną umową, GDDKiA zobowiązana jest przekazać plac budowy wykonawcy tego odcinka, firmie Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.,  w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji (czyli do końca lipca). Następnie wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót i rozpocznie prace. 
 
Odcinek S19 Sokołów Młp. – Stobierna będzie miał długość 12,5 km. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów. 
 
Koszt zadania wynosi blisko 290 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu 2014 roku. Ma on 30 miesięcy na realizację inwestycji (z wyłączeniem okresów zimowych). Inwestycja realizowana jest systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. 
 
Odcinek drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp. – Stobierna został zaliczony do priorytetowych zadań rządowych umieszczonych w projekcie „Programu Dróg Krajowych na lata 2014-2020” jako element ciągu drogowego S19 Lublin  – Kraśnik – Rzeszów. Odcinek ten wchodzi w skład sieci bazowej TEN-T (Transeuropejskiej sieci transportowej), której rozwój finansowany jest w ramach unijnego programu pomocowego TEN (Trans-European Network). 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy