Reklama

Biznes

2,1 mld euro dla Podkarpacia w ramach RPO

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 17.02.2015
18291_Rzeszow_1
Share
Udostępnij
Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny dla Podkarpacia na lata 2014-2020. W jego ramach do naszego regionu w ciągu najbliższych lat ma spłynąć ponad 2,1 mld euro.
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego to dokument, który określa, na jakie inwestycje w regionie wydane zostaną unijne dotacje  do 2020 r.  Ponad 1,5 mld euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a prawie 600 mln – z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – czytamy w tym dokumencie – formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.
 
Przypomnijmy, że te trzy priorytety Strategii Europa 2020 to: rozwój inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
 
Wynika z tego, że projekty, na które pójdą pieniądze z RPO, mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania zmierzające do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a także na inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy