Reklama

Biznes

Budżet województwa przyjęty. 900 mln na inwestycje, deficyt 60 mln

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 21.12.2012
1562_Karapyta_2
Share
Udostępnij
18 głosami radnych koalicji PO-PSL-SLD przy 8 glosach przeciw (PiS) i 3 wstrzymujących się sejmik wojewódzki przyjął budżet województwa na 2013 rok. Do dyspozycji samorządu będzie ponad 1,4 mld zł. Ponad 900 mln zostanie przeznaczone na inwestycje. Najważniejsze z nich to – zdaniem marszałka Mirosława Karapyty – kontynuacja inwestycji w infrastrukturze drogowej, internet szerokopasmowy, przeprawa w Połańcu, inwestycje w służbie zdrowia (m.in. zakończenie bloku operacyjnego w Krośnie).

Do budżetu zostało zgłoszonych 17 poprawek (zgłaszały je zarówno komisje, jak i indywidualnie radni). Wszystkie, wobec pełnej dyscypliny w koalicji PO-PSL-SLD, przepadły w głosowaniu.
 
Radni koalicji głosowali przeciw własnym poprawkom

Sporo emocji wzbudziła poprawka dotycząca przeznaczenia 2,5 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na dofinansowanie budowy oddziału przeszczepów komórek macierzystych. – Widzę, że dyscyplina klubowa jest tak duża, że radni koalicji głosują nawet przeciw własnym poprawkom –  zauważył radny Tadeusz Pióro (PiS), który namawiał do poparcia poprawki dotyczącej szpitala w Brzozowie.
 
– Ja jako marszałek województwa i radny z okręgu przemyskiego wnosiłem w ub. roku o wprowadzenie kwoty 5 mln właśnie na szpital w Brzozowie – tłumaczył dziennikarzom marszałek Karapyta. – To jest dyskusja trochę odwrócona. Mówimy o tym, że w tym roku nie dajemy 2,5 mln, a to nie jest tak: w ub. roku daliśmy z własnej inicjatywy 5 mln.

Wśród drobniejszych poprawek przepadły te dotyczące m.in. zwiększenia dofinansowania dla podkarpackich muzeów oraz dofinansowania kwotą 100 tys. zł budowy w Rzeszowie pomnika Łukasza Cieplińskiego. – Wniosek ten został jednogłośnie poparty na Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, również zgodnie uchwalaliśmy wsparcie na ten cel w budżecie na 2012 rok, a teraz przy pełnej dyscyplinie radni się temu sprzeciwili – nie ukrywał rozczarowania Wojciech Buczak, szef klubu radnych PiS. Jego zdaniem, radni głosowali nad budżetem kierując się motywami politycznymi i nie patrząc, co to merytorycznie oznacza.
 
Marszałek: W styczniu wrócimy do dyskusji nad zmianami w budżecie

Skąd się wzięła aż tak rygorystyczna dyscyplina radnych koalicji? Marszałek Karapyta, rozmawiając z dziennikarzami, nie ukrywał, że chodziło o to, by nie zwiększać budżetowego deficytu. Stwierdził, że zapotrzebowanie złożone przez jednostki i departamenty Urzędu Marszałkowskiego wskazywało, iż deficyt może wynieść 259 mln zł. – Było to niemożliwe w stosunku do tego, jak mogą wyglądać wieloletnie prognozy finansowe – tłumaczył marszałek. – Należało przed przekazaniem budżetu do komisji dokonać pewnej korekty.
Cięcia dokonane przez zarząd województwa spowodowały, że deficyt w projekcie budżetu zmniejszył się z 259 do 60 mln. – Dzisiaj dyskusja o wysokości i zmianach budżetu jest niemożliwa z kilku względów. Przede wszystkim wykonanie budżetu za rok 2012 wskazuje, że nie są wykonane wpływy z podatku CIT w wysokości 20 mln oraz nie jest możliwe określenie całkowicie dotacji, które mają spłynąć z budżetu państwa – podkreślił Karapyta.

Marszałek przyznał, że niektóre zgłoszone poprawki były dobre. – Nie chciałbym jednak – podkreślił – rozpoczynać tej dyskusji teraz, stąd też złożyłem zobowiązanie i obietnicę, że pod koniec stycznia wrócimy do dyskusji nad zmianami budżetowymi.
 
Buczak: Koło zamachowe rozpędził PiS
 
Zdaniem opozycyjnych radnych, może to oznaczać częstą nowelizację budżetu w przyszłym roku. Wojciech Buczak, lider radnych opozycji, ocenia ten budżet bardzo krytycznie i uważa go za budżet kontynuacji. – Zawarty jest w nim zamiar realizowania inwestycji, które zostały zaczęte w poprzednich kadencjach, kontynuowania inwestycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – przekonuje. Nie ma rzeczy nowych, które by służyły województwu, może z wyjątkiem budowy Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, a inne inwestycje to koło zamachowe rozpędzone przez PiS i niestety trochę przyhamowywane, bo niektóre z tych inwestycji są opóźniane.
 
Przykładowe inwestycje w budżecie:
 
– obwodnica Mielca (133 mln zł, w tym 100 mln dofinansowania unijnego);
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola – granica województwa (21 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 18 mln);
– szerokopasmowy internet – ponad 200 mln zł.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy