Kraków

Zastrzyk gotówki dla Szpitala Uniwersyteckiego i Narodowego Instytutu Onkologii

Źródło: malopolska.uw.gov.pl / Opracowanie PG
Dodano: 18.10.2023
Zdjęcie: su.krakow.pl
Zdjęcie: su.krakow.pl
Share
Udostępnij

Blisko 120 milionów złotych otrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na infrastrukturalne projekty strategiczne, których celem będzie podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych.

Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie realizacja projektu “Podniesienie jakości i poprawa dostępności do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dzięki doposażeniu jednostek szpitalnychw latach 2024-2026. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój oddziałów onkologicznych oraz zakup nowoczesnego sprzętu, w tym m.in. nowego tomografu komputerowego.

Szpital Uniwersytecki to jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce oraz jeden z wiodących ośrodków medycznych w kraju, który oferuje wielokierunkowe, wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne przede wszystkim mieszkańcom Polski południowo-wschodniej. Rocznie przyjmuje ponad 108 tys. pacjentów i udziela ponad 546 tys. porad ambulatoryjnych. Realizuje 32 onkologiczne programy lekowe.

Drugim krakowskim beneficjentem konkursu został Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie, który otrzyma wsparcie w wysokości 36 mln zł. To część puli, jaka została przeznaczona dla całego Instytutu. 362 mln zł to kwota wsparcia projektu „Optymalizacja ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej chorych na nowotwory w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym”, realizowany w latach 2023-2027. Instytut rocznie przyjmuje 160 tys. pacjentów i realizuje aż 37 onkologicznych programów lekowych.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy prezydenta RP we współpracy z ministrem zdrowia. Jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł. Corocznie zasilają go wpłaty z budżetu państwa w wysokości ok. 4 mld zł. Okres jego realizacji to lata 2021-2029.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy