Reklama

Kraków

Sztuczna inteligencja na usługach Ekospalarni

Źródło: krakow.pl
Dodano: 24.11.2023
Zdjęcie: Materiały prasowe / krakow.pl
Zdjęcie: Materiały prasowe / krakow.pl
Share
Udostępnij

W krakowskiej Ekospalarni wdrożono system optymalizacyjny procesu spalania, którego działanie oparte jest na sztucznej inteligencji z wykorzystaniem logiki rozmytej. Dzięki zaimplementowanemu rozwiązaniu programistycznemu, bez inwestycji w dodatkową infrastrukturę, zwiększony został poziom wydajności zakładu.

– To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na opracowanie i wdrożenie systemu optymalizacji procesu spalania odpadów w celu podniesienia wydajności masowej i energetycznej – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, właściciela i operatora Ekospalarni. – Pozwoli na osiągnięcie większej średniej wydajności godzinowej każdej linii termicznego przekształcania odpadów o co najmniej 2,5%.

Test wydajności tego rozwiązania w krakowskiej Ekospalarni wykazał, że zwiększa ono wolumen spalania odpadów o 2,5%, co odpowiadałoby spaleniu dodatkowo 5500 ton odpadów rocznie przy pracy zakładu z pełną wydajnością. Efektem zaimplementowanego rozwiązania są zatem: optymalizacja procesu spalania i osiągnięcie większej średniej wydajności godzinowej na każdej linii, zaś efektem ekologicznym są dodatkowy odzysk energii z odpadów i mniejsza produkcja tlenku węgla.

– Dodatkowo wdrożenie tego systemu umożliwi uzyskanie większej stabilizacji produkcji pary – tłumaczy Łukasz Sarga, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. – Optymalizacja koncentruje się na poprawie regulacji i sterowania podajnikiem suwakowym, prędkością rusztu i powietrzem do spalania. Powszechnie uznaje się, że działanie instalacji technologicznych znacznie się różni w zależności od doświadczenia operatora prowadzącego proces. Proponowane rozwiązanie umożliwi prowadzenie procesów w ściśle powtarzalny i zoptymalizowany sposób. Przyczyni się to do poprawy sprawności instalacji.

System FuzEven firmy Dublix to wysokowydajne rozwiązanie kontroli spalania oparte na unikalnej technologii kontroli. Można go zainstalować jako dodatek do istniejących systemów sterowania bez konieczności dodawania nowych czujników w instalacji, zmiany już istniejących struktur sterowania lub dokonywania kosztownych modyfikacji istniejącego sprzętu, a także umożliwia scentralizowane zarządzanie za pomocą zintegrowanego systemu kontroli produkcji. Rozwiązując podstawowe problemy spalania odpadów komunalnych i zapewniając stabilne spalanie, pozwala zakładom pracować z pełną wydajnością i zwiększać ilość wytwarzanej energii elektrycznej i pary, jednocześnie zwiększając ilość spalanych odpadów. Wartość udzielonego zamówienia to około 240 tys. euro.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy