Reklama

Kraków

Rynek pracy w Krakowie – wywiad z Jackiem Majchrowskim

krakow.pl / SŁ
Dodano: 08.11.2023
Fot. Jan Graczyński / krakow.pl
Fot. Jan Graczyński / krakow.pl
Share
Udostępnij

W najnowszym wydaniu opracowania pn. „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy” zawarte zostały informacje związane z obecną sytuacją na lokalnym rynku pracy. Ważnym punktem publikacji jest wywiad z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim na temat krakowskiego rynku pracy oraz jego zmian w obliczu wyzwań wynikających z trendów metropolitalnych.

gup tabela

Kraków jest w dobrej kondycji, głównie dzięki swoim trwałym fundamentom: po prostu jest dobrym miejscem do inwestowania i oferuje duży rynek zbytu towarów i usług. Oczywiście nie bez znaczenia jest dobra oferta akademicka – nasze miasto jest ważnym ośrodkiem akademickim. Możemy się pochwalić również doskonałą ofertą czasu wolnego zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów. Wysoka inflacja jest hamulcem rozwojowym i konsumpcyjnym zarówno w Krakowie jak i w innych miastach ale mogę powiedzieć, że Kraków daje radę. Rozwój miasta jest kontynuowany, zaplanowane inwestycje realizowane. Staramy się kontynuować długoletnią strategię rozwoju miasta – podkreśla prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

gup tabela

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że we wrześniu 2023 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej w Krakowie jest znacząco wyższa niż na koniec 2021 i 2022 roku. Wskaźnik ten obrazuje sytuacje gospodarczą regionu. Im więcej podmiotów, zwłaszcza dużych i w kluczowych dla regionu sekcjach i działach PKD, tym większe, pozytywne impulsy prorozwojowe wywiera przedsiębiorczość na gospodarkę miasta. Wzrost przedsiębiorczości jest powiązany z wzrostem zatrudnienia.

Na dobrą sytuację krakowskiego rynku pracy wpływa jego metropolitalne położenie, wspomniana już przeze mnie dobra oferta edukacyjna i duża liczba obecnych w mieście podmiotów gospodarczych i potencjalnych odbiorców ich usług. Kraków jako stolica Małopolski jest najatrakcyjniejszym miejscem do prowadzenia firmy, przede wszystkim ze względu na kapitał ludzki, rozbudowaną infrastrukturę, a także rozwinięty sektor usług dla biznesu czy zaplecze naukowo-badawcze. Dlatego też w Krakowie systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych. Trzeba też dodać, że Krakowowi – podobnie jak stolicy – przybywa mieszkańców. To chyba najlepiej świadczy o tym, że jest miejscem, gdzie warto mieszkać i inwestować – zaznacza prezydent Krakowa.

Warto zwrócić również uwagę na znaczy wzrost zainteresowania krakowskich pracodawców zatrudnianiem pracowników z Ukrainy.

gup tabela

– Pracowników – cudzoziemców mamy sporo, można ich spotkać niemal każdego dnia, pracują w wielu branżach. Jednak w wielu ciągle panuje niedobór pracowników, stąd przedsiębiorcy będą nadal pracowników poszukiwać. Również w przypadku pracowników zza wschodniej granicy Grodzki Urząd Pracy może pomagać – mam tu na myśli powiadomienia o powierzeniu pracy dla obywateli Ukrainy, oferty prac sezonowych dla nich, pomoc przy nostryfikacji ukraińskich dyplomów czy chociażby szkolenia z języka polskiego, które pomogą w szybszym znalezieniu pracy na krakowskim rynku – wskazuje Jacek Majchrowski.

Redakcja Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy w Krakowie zachęca do zapoznania się z pełnym wywiadem z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim w najnowszym wydaniu publikacji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy