Reklama

Kraków

Porozumienie aglomeracyjne dotyczące partnerstwa między powiatami na rzecz rozwoju rynku pracy

Źródło: krakow.pl
Dodano: 01.11.2023
Zdjęcie: gupkrakow.pl
Zdjęcie: gupkrakow.pl
Share
Udostępnij

25 października, podczas konferencji inaugurującej Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”, które odbyły się w TAURON Arenie Kraków, zostało zawarte porozumienie aglomeracyjne na rzecz rozwoju rynku pracy w aglomeracji krakowskiej.

Zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider, członek Zarządu Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, starosta powiatu wielickiego Adam Kociołek oraz starosta powiatu proszowickiego Krystian Hytroś rozmawiali o sytuacji społecznej i gospodarczej na lokalnych rynkach pracy w Metropolii Krakowskiej. Całą dyskusję poprowadził redaktor Zbigniew Bartuś, który pytał zaproszonych gości o sytuację, jaka panuje na rynkach pracy w poszczególnych powiatach.

Niski poziom bezrobocia na terenie Krakowa i w gminach ościennych spowodowały, że w wielu branżach pracodawcy borykają się z pogłębiającym się deficytem pracowników. Krakowscy pracodawcy wskazują na niedostatek wysoko wykwalifikowanych kandydatów, a przedsiębiorcy na obrzeżach metropolii, gdzie ulokowane są przedsiębiorstwa m.in produkcyjne, transportowe oraz logistyczne, na niedobór rąk do pracy na stanowiska niższego szczebla.

Dostrzegając problemy pracodawców borykających się z niedoborem pracowników oraz potencjał i szanse, jakie stwarza Krakowski Obszar Metropolitalny, podjęto inicjatywę o zawarciu partnerstwa i współpracy między: Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Proszowicach.

– Bezrobocie nie ma granic a proces globalizacji pozwala pracodawcom prowadzić swoje firmy w wielu miejscach na świecie. Pojawiają się również bardzo zbliżone problemy powiatów związane z zwiększającym się niedoborem pracowników. O ile stolica Małopolski posiada bardzo bogate zasoby korporacji międzynarodowych, o tyle ościenne gminy bazują na firmach o lokalnym potencjale. Wspólna polityka zatrudnienia może prowadzić do zniwelowania barier ograniczających rozwój całego regionu, a także budowania świadomego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na obszarze objętym porozumieniem – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Partnerstwo zakłada komplementarność działań partnerów, których celem jest nie tylko poprawa sytuacji osób bezrobotnych i zwiększenie dostępności usług aktywizacyjnych, ale także wzajemna wymiana informacji i współpraca między partnerami, tak, aby osiągać najlepsze efekty prowadzonych działań z punktu widzenia dwóch kluczowych stron obecnych na rynku pracy tj. bezrobotnych – pracowników i pracodawców.

W ramach zawartego partnerstwa strony deklarują chęć podjęcia wzajemnej współpracy ukierunkowanej na efektywne wykorzystanie potencjału kadrowego regionu, zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do rzetelnej informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zabezpieczenie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców.

Działania podejmowane przez partnerów na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy polegać będą na aktywizowaniu całych społeczności przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta czy powiatu. Osiągnięty dzięki temu efekt synergii, pozwoli na wspólne wypracowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb mieszkańców i pracodawców w regionie.

Mimo różnic, wynikających z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych poszczególnych regionów, prelegenci stwierdzili, że wspólna polityka zatrudnienia może prowadzić do zniwelowania barier ograniczających rozwój całego regionu, a także budowania świadomego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na obszarze objętym porozumieniem.

Kontakt z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie jest możliwy pod adresem: www.gupkrakow.pl

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy