Reklama

Kraków

Odwiert geotermalny w Krakowie – dofinansowanie na badania

krakow.pl / SŁ
Dodano: 25.11.2023
Fot. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna / krakow.pl
Fot. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna / krakow.pl
Share
Udostępnij

Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim.

Wykonanie badawczego odwiertu pozwoli ocenić zasoby wód geotermalnych w Przylasku Rusieckim. Ważne jest ustalenie, jakie są parametry i wydajność złoża, ile wody i o jakiej temperaturze można z niego uzyskać, co jasno określi efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie z Funduszu to 12 328 500 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 14 167 087 zł, z wkładem własnym miasta w wysokości 1 838 587 zł. Geotermia jest niewyczerpalna, bezpieczna, a jedyne, z czym się wiąże to niewielka ingerencja w krajobraz. Mapa obszarów wodonośnych oraz lokalizacja otworu zostały starannie wybrane, uwzględniając kryteria geologiczne, środowiskowe i logistyczne. Planowane badania mają na celu poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych w Krakowie, głównie dla potrzeb ciepłowniczych. Otwór badawczo-poszukiwawczy Kraków GT-1 zostanie zlokalizowany w Krakowie – Nowej Hucie, na działce ewidencyjnej nr 316/5, obręb NH-36, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków. Wybór tego obszaru wynikał z przeprowadzonych wizji terenowych, analizy geologicznej i wymogów logistycznych. Przeprowadzenie otworu jest zgodne z zaleceniami Państwowego Instytutu Geologicznego, który wskazał na potencjał geotermalny wód termalnych w celach ciepłowniczych, rekreacyjnych i balneoterapeutycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z odwiertu wykonany zostanie drugi otwór wiertniczo–chłonny, celem zatłoczenia wody geotermalnej po odebraniu ciepła.

Prawie dwa kilometry w głąb ziemi w poszukiwaniu złóż gorącej wody

Zgodnie z przygotowanym operatem, projekt skupia się na badawczym odwiercie o głębokości 1820 m (+/- 10%). Prace są obecnie w fazie badawczej, a decyzja o dalszym wykorzystaniu złoża zostanie podjęta po zakończeniu prac i określeniu potencjału. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie wód termalnych do celów ciepłowniczych jest zgodne z koncepcją projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości“, który obejmuje planowany otwór geotermalny w rejonie, gdzie znajdują się kluczowe elementy, takie jak Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz Park Naukowo-Technologiczny „Branice”. Kraków dąży do zbadania możliwości wykorzystania zasobów wód termalnych w mieście. Spodziewanym efektem będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zastąpienie nieekologicznych paliw opałowych na OZE.

Budżet tegorocznej edycji programu to 350 mln złotych. O dofinansowanie badań geotermalnych starały się w tym roku 52 gminy z całej Polski. Wybrano te lokalizacje, które dają największe szanse na sukces, czyli na późniejsze wykorzystanie złóż geotermalnych do celów energetycznych, w tym do ogrzewania miast.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy