Reklama

Biznes

Afera podkarpacka i akt oskarżenia przeciwko Janowi B.

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 10.01.2022
59017_bury
Share
Udostępnij
Ponad siedem lat minęło od czasu, kiedy do biura poselskiego Jana B. w Rzeszowie weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 10 stycznia br. CBA poinformowało, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Janowi B. i 11 innym osobom. Były wiceminister skarbu, były członek Krajowej Rady Sądownictwa i były szef struktur PSL na Podkarpaciu to najgłośniejszy bohater tzw. afery podkarpackiej, mającej charakter mafijnej – zamieszani są w nią politycy, przedsiębiorcy, prokuratorzy, sędziowie, policjanci i funkcjonariusze UOP. 
 
Wielowątkowe śledztwo w sprawie afery podkarpackiej prowadzone jest od kilku lat przez funkcjonariuszy rzeszowskiej Delegatury CBA oraz Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Łącznie, w toku postępowania, zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia. Ostatni obejmuje także Jana B.
 
Były poseł Jan B. oskarżony jest o przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji powziętych przez  nich w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowych w postaci gotówki w kwocie 813 tysięcy złotych, sztabki złota o wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych. Czyny zarzucane byłemu posłowi obejmują przestępstwa, których jak ustalono, dopuścił się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
 
Aktem oskarżenia objęto także przedsiębiorcę Mariana D., któremu zarzucono przekazywanie korzyści majątkowych Janowi B.
 
Wśród oskarżonych są ponadto były Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych Mirosław S., były Komisarz Skarbowy w Sekcji Analiz i Planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jan M., a także były Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew K., którym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień i ujawnienie Janowi B. informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
 
Aktem oskarżenia objęto również Roberta B., Józefa F. i Józefa W., pełniących istotne funkcje we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi, którym zarzucono, że w związku z pełnieniem funkcji publicznych przyjęli wielokrotnie korzyści majątkowe w zamian za utrzymywanie preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi spółkami.
 
Wśród oskarżonych są także Roman B., Maciej K., Urszula R. i Bogusław P., których czyny powiązane są z przestępstwami zarzucanymi Janowi B. oraz Marianowi D.
 
Jak przypomina Prokuratura Krajowa, ten jedenasty akt oskarżenia poprzedziły inne, przeciwko prominentnym osobom z Podkarpacia.
 
Była Prokurator Apelacyjna prawomocnie skazana
 
W kwietniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., która prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 7 października 2020 roku została skazana na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 4 tysięcy złotych. Wobec byłej prokurator orzeczono również przepadek równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa, a nadto zakaz zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa to jest sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika oraz prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej na okres 8 lat.
 
Funkcjonariusze NIK z zarzutami
 
W wątku dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy NIK w sierpniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K., Janowi B. i Pawłowi A. do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie sprawa jest nadal prowadzona.

Prawomocny wyrok skazujący wobec byłego dyrektora UOP
 
Ponadto w listopadzie 2017 roku skierowany został akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi UOP w Rzeszowie Januszowi W. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 21 lutego 2018 roku Janusz W. został skazany za zarzucone mu przestępstwa polegające na powoływaniu się na wpływy w prokuraturach, sądach, policji, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz służbach specjalnych i podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe, pranie pieniędzy oraz nakłanianie świadka do składania fałszywych zeznań na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawiania wolności oraz przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych.
 
Przedsiębiorca i funkcjonariusz urzędu skarbowego skazani
 
Kolejny akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w grudniu 2017 roku, a dotyczył przedsiębiorcy Zygmunta P. i funkcjonariusza Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Tadeusza Ch. Wyrokiem z 8 sierpnia 2019 roku, zostali skazani odpowiednio na kary: Zygmunt P. –  4 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 300 stawek dziennych po 200 złotych oraz obowiązek naprawienia szkody w wysokości 1 miliona 440 tysięcy złotych na rzecz Województwa Podkarpackiego, natomiast Tadeusz Ch. – 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat i karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 100 złotych oraz zakaz zajmowania stanowisk w organach administracji zajmujących się podatkami na okres 3 lat.

Nieprawomocny wyrok skazujący wobec byłego prokuratora
 
W grudniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia  przeciwko prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku Zbigniewowi N. i przedsiębiorcy Andrzejowi W. Nieprawomocnym wyrokiem z 28 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie skazał Zbigniewa N. za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jak też nakłaniania i udzielenia pomocy do przerwania ciąży i nakłaniania świadka do złożenia nieprawdziwych zeznań oraz zatajenia prawdy, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych po 50 złotych oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie blisko 360 tysięcy złotych.  
 
Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL z zarzutami
 
W marcu 2018 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Bogusławowi P. i przedsiębiorcom Tadeuszowi F. i Januszowi Ż.
 
Prawomocne skazanie byłego funkcjonariusza ABW

Również w marcu 2018 roku wobec byłego funkcjonariusza ABW Macieja D., prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W październiku 2018 roku został on  prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Rzeszowie, od Mariana D. korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 6 tysięcy złotych.
 
Orzeczenie wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W lipcu 2019 roku do Sądu Rejonowego w Nisku prokurator skierował akt oskarżenia wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku Teresy R. i Jerzego K., którym zarzucił przyjęcie od Mariana D., w toku trwających postępowań administracyjnych, korzyści majątkowych w postaci alkoholu, uznając jednocześnie, że czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi. Postanowieniem z 7 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Nisku uznając oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów warunkowo umorzył postępowanie w tej sprawie na okres próby dwóch lat oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych. Orzeczenie jest prawomocne.
 
Wspólnicy Mariana D. prawomocnie skazani

We wrześniu 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Leżajsku akt oskarżenia przeciwko wspólnikom Mariana D. tj. Andrzejowi S. i Markowi Cz. o przestępstwa z art. 229 § 1 i § 4 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Mężczyźni zostali skazani wyrokiem sądu z 12 listopada 2019 roku, który jest prawomocny.
 
Byli członkowie zarządu PGE EO S.A. z zarzutami

Postanowieniem z 30 stycznia 2020 roku wyłączono do odrębnego rozpoznania materiały przeciwko byłym członkom Zarządu PGE EO S.A. Krzysztofowi K., Wojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P. i Bogdanowi Z., rzeczoznawcom majątkowym Zbigniewowi Sz., Andrzejowi F., Iwonie F. i Kazimierzowi Ch. oraz przeciwko przedsiębiorcom Piotrowi M., Bernardowi B., Wiesławowi S., Pawłowi M., Slavomirowi K. i Stanisławowi T., a następnie 5 lutego 2020 roku skierowano akt oskarżenia. Aktualnie sprawa ta toczy się przed Sądem Okręgowym w Przemyślu.
 
W jednym z wyłączonych wątków postępowania przedstawiono zarzuty Edwardowi L., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w stanie spoczynku, który jest podejrzany o  przyjmowanie od 2003 roku do 17 sierpnia 2009 roku od Mariana D. korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy