Reklama

Biznes

Od pierwszego września Politechnika Rzeszowska ma nowego rektora i prorektorów

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 05.09.2020
51514_koszelnik
Share
Udostępnij
Nowym rektorem został dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz, którego kadencja potrwa do 2024 roku. Na stanowisku zastąpił dotychczasowego rektora, prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego.
 
Nowy rektor powoła nowych prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów siedmiu wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, którzy swoje obowiązki będą pełnić od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. Nowymi prorektorami zostali:
 
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – pierwszy prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem
dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – prorektor ds. studenckich
dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – prorektor ds. kształcenia
 
Zastąpili oni dotychczasowych prodziekanów: prof. dr hab. inż. Grzegorza Budzika, dr. hab. inż. Mariusza Oleksego, prof. PRz oraz dr. hab. inż. Grzegorza Masłowskiego, prof. PRz. Prof. Grzegorz Ostasz jest jedynym prodziekanem, który pełnił tę funkcję zarówno za czasów kadencji prof. Markowskiego jaki i obecnego rektora,  dr. hab. inż. Koszelnika, prof. PRz.
 
Wydziałami uczelni kierować będą dziekani:
dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. PRz – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. dr hab. inż. Dorota Antos – Wydział Chemiczny
dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz – Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz – Wydział Mechaniczno-Technologiczny
dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – Wydział Zarządzania.
 
Nowy rektor zamierza z Politechniki stworzyć uczelnię, która będzie motorem napędowym nie tylko na Podkarpaciu. W najbliższym czasie najważniejsze będzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa studentom  i pracownikom w okresie pandemii oraz wdrażanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz w 2003 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, po odbytym kolokwium habilitacyjnym w 2009 r. Na Politechnice Rzeszowskiej od 2012 do 2019 roku (przez dwie kadencje) był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, był i jest członkiem Senatu i komisji senackich, wydziałowych, rekrutacyjnych itp.
 
Zainteresowania naukowe nowego rektora dotyczą zagadnień ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emergingpollutants). Jego praca doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy