Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Bezwzględny zakaz sprzedaży ziemi rolnej stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia

A A A
Komentarz AXELO (aplikant radcowski Łukasz Łoziński)

Dodano: 12-06-2018

Bezwzględny zakaz sprzedaży ziemi rolnej stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem uznał, że blankietowy zakaz sprzedaży ziemi rolnej narusza prawo do poszanowania mienia właściciela tej ziemi. Chociaż zakaz jest oficjalnie tymczasowy, to ze względu na nieokreśloność terminu jego uchylenia i zbyt dużą inwazyjność środków Trybunał nie przychylił się do argumentów popierających zakaz.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 maja 2018 roku, połączone skargi nr 846/16 i 1075/16.

Komentarz AXELO (aplikant radcowski Łukasz Łoziński)

Sprawa pochodzi z wniosków (nr 846/16 i 1075/16) dwóch obywateli ukraińskich przeciwko Ukrainie na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Działka pierwszej skarżącej została wydzierżawiona prywatnej firmie za czynsz w naturze w postaci ziarna lub oleju słonecznikowego. Drugi skarżący wydzierżawił teren spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, za co pobiera stosowny czynsz w formie pieniężnej.

Reklama

Zakaz sprzedaży gruntów rolnych miał początkowo obowiązywać do 2005 roku. Regulacje w tym zakresie wprowadzały: ustawa nr 2242-III z dnia 18 stycznia 2001 roku oraz przepisy przejściowe uchwalonego 25 października 2001 roku kodeksu ziemskiego, których zadaniem było umożliwienie rządowi przyjęcie pakietu stosownych reform, mających na celu utworzenie dojrzałego rynku obrotu nieruchomościami rolnymi wraz z kompleksową infrastrukturą.

Przepisy przejściowe obejmują większość gruntów rolnych i dopuszczają odstępstwa wyłącznie w przypadku dziedziczenia, zamiany lub wywłaszczenia na cele publiczne. Zakaz dotyczy również zmiany w dotychczasowym użytkowaniu gruntów, poza przypadkami wskazanymi w ustawie. Przepisy przejściowe przewidują, że ograniczenia mają obowiązywać do momentu wejścia w życie ustawy o obrocie gruntami rolnymi, co nastąpi nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2019 r. Skarżący zarzucili, że ograniczenia prawne mające zastosowanie do ich ziemi naruszają prawo do spokojnego korzystania z własności, które jest zagwarantowane w art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał uznał takie stanowisko za zasadne, potwierdzając tym samym naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.

Rząd Ukrainy nie podał żadnych konkretnych powodów, dla których władze krajowe uznały tymczasowy, ogólny zakaz sprzedaży ziemi za jedyny i właściwy środek do osiągnięcia swoich pożądanych celów społecznych i gospodarczych. Co istotne dla rozstrzygnięcia Trybunału, władze ukraińskie konsekwentnie wskazywały na swój zamiar umożliwienia swobodnej sprzedaży i kupna ziemi rolnej z chwilą wprowadzenia infrastruktury rynkowej dla handlu nieruchomościami rolnymi. Jednakże, wbrew zapewnieniom wprowadzenia kompleksowej regulacji, moratorium na obrót gruntami rolnymi, które miało obowiązywać tymczasowo było wielokrotnie przedłużane i jest obecnie traktowane, biorąc pod uwagę praktyczne aspekty przedmiotowej regulacji, jako stale obowiązujące ograniczenie. Pierwotnie moratorium miało trwać trzy lata, co należy uznać za wystarczający czas na wprowadzenie stosownych regulacji. Rząd nie podejmował jednak żadnych adekwatnych działań celem uwolnienia rynku nieruchomości rolnych.

Reklama

W 2011 roku zatwierdzono w pierwszym czytaniu projekt ustawy w tym zakresie, jednak nie podjęto dalszych prac legislacyjnych, a kolejno wyznaczane terminy przyjęcia nowej ustawy o obrocie ziemią rolną były wielokrotnie i bez żadnych konsekwencji lekceważone. Obecnie moratorium jest praktycznie bezterminowe, wprowadzając niepewność obowiązującego prawa.

Przy ocenie wagi ograniczeń nałożonych na strony skarżące, trybunał wziął pod uwagę jako  istotne czynniki: długość obowiązywania ograniczeń, szeroki zakres ograniczeń oraz faktyczne zahamowanie rozwoju rolnictwa, w tym zablokowanie dostępu do pożyczek bankowych, których spłata mogłaby być zabezpieczona na gruncie. Trybunał uwzględnił jednak cele ograniczeń prawnych w obrocie gruntami rolnymi wskazując, że nie można uznać moratorium za całkowicie nieuzasadnione, ponieważ służy unikaniu nadmiernej koncentracji gruntów rolnych w rękach wąskiej grupy osób oraz wycofaniu gruntów z upraw rolnych. Szeroki zakres ograniczeń uniemożliwia jednak swobodę najmu czy dzierżawy gruntu, jak również wykorzystywanie go w zakresie innym niż rolnictwo osobom, które przebywając stale na obszarach miejskich, nie są związane życiowo i zawodowo z działalnością rolną. Powyższe wskazuje na to, iż proporcjonalność środka ograniczającego prawa skarżących nie została merytorycznie zbadana ani na etapie ustawodawczym, ani na poziomie indywidualnym. 

Trybunał dalej konkludował, iż wspomniana niepewność wynikająca z wielokrotnego przedłużenia moratorium sama w sobie przyczyniła się do obciążenia nałożonego na skarżących. Urzeczywistnienie jednego z kluczowych elementów ich własności, prawa do dysponowania swoją własnością, stało się przedmiotem ustawodawstwa, którego uzupełnienie zostało odroczone w sposób, który wydaje się nieprzewidywalny i niewystarczająco wyjaśniony.

Reklama

Tak więc, prawa własności skarżących zostały praktycznie pozbawione mocy i stały się niewykonalne. Jest to widoczne szczególnie w świetle długiej zasady orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którą Konwencję należy interpretować i stosować w sposób, który sprawia, że jej gwarancje są praktyczne i skuteczne, a nie teoretyczne i iluzoryczne. Wobec braku rzetelnego uzasadnienia przez rząd środków mających zastosowanie do gruntów skarżących, Trybunał stwierdził, że pozwane państwo przekroczyło szeroki margines uznania w tej dziedzinie i nie zachowało równowagi pomiędzy ogólnym interesem państwa, a prawem własności skarżących.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-11-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-11-26
USD 4,1754 +0,37%
EUR 4,7038 +0,75%
CHF 4,5071 +1,15%
GBP 5,5597 +0,23%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.