Reklama

Biznes

Opakowania i odpady opakowaniowe – bezpłatne szkolenie online

Materiał Partnera
Dodano: 11.10.2021
56940_adobestock_227799735_edited-resizer-750q75
Share
Udostępnij
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP na szkolenie online pt. „Opakowania i odpady opakowaniowe – omówienie zmian wynikających z implementacji Dyrektyw PE, nowelizacji ustawy oraz przepisów dotyczących rejestru BDO”. Szkolenie w formule online odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym  obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.

Program szkolenia: 
09:00 – 09:05

Powitanie uczestników szkolenia
09:05-14:00

1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Omówienie podstawy prawnej: dyrektywy Parlamentu Europejskiego,
 • Dostosowanie krajowych przepisów do wymagań obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Podmioty / rodzaje działalności objęte obowiązkiem rejestracji,
 • Wniosek o wpis do rejestru / wniosek aktualizacyjny – jak wypełnić?
 • Dostęp do danych, zawartość bazy danych,
2. Sprawozdawczość
 • Sprawozdawczość, czyli raport z realizacji obowiązków, określonych w przepisach o odpadach, o opakowaniach i o niektórych produktach,
 • Formularze sprawozdań – jak wypełnić?
3. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – jeden z głównych systemów zagospodarowania odpadów
 • Obowiązki wprowadzających do obrotu opakowania – wymagania dotyczące opakowań,
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, ewidencja, sprawozdawczość, opłata produktowa,
 • Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling,
 • Publiczne kampanie edukacyjne,
 • Zwolnienia z obowiązków,
 • Opłata recyklingowa.
 
4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r.
 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie nowego rozporządzenia
 • Obsługa modułu ewidencji odpadów w BDO.
 • Zasady wystawiania, zatwierdzania, potwierdzania kart przekazania odpadów.
 • Zasady prowadzenie kart ewidencji odpadów, odpady wytworzone, przekazane, przetwarzane.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Obsługa modułu sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami w BDO.
 
5. Panel dyskusyjny.

Uczestnictwo w szkoleniu on – line jest bezpłatne!
Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: 

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.edu.pl   lub pod numerem telefonu 17 860 57 45
               
REJESTRACJA TRWA DO DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

O PROWADZĄCYM:

Jarosław Knop – mgr inż. kierunku Inżynieria środowiska Politechniki Częstochowskiej. Absolwent Studiów Podyplomowych kierunku Retoryka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant, doradca zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych obiektów przemysłowych. Trener prowadzący szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Właściciel firmy AD-EKO.

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
Tel./Fax: 17 860 57 52/45/61, e-mail: een@wsiz.edu.pl

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy