Reklama

Biznes

200 tysięcy zł na badania i wynalazki dla rzeszowskich uczelni

Alina Bosak
Dodano: 07.07.2019
46413_badanie
Share
Udostępnij
Nawet 200 tysięcy złotych może zdobyć zespół naukowy z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na prace badawczo-rozwojowe, służące opracowaniu prototypu lub innowacyjnej technologii. Konkurs na granty ogłasza Podkarpackie Centrum Innowacji. 
 
Do 9 do 31 lipca trwa nabór wniosków do „Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych”. Jego liderem jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., a partnerami Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
 
Program służy wsparciu jednostek naukowych w realizacji prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania prototypów oraz innowacyjnych technologii. Największą szansę na otrzymanie dofinansowania (maksymalna kwota to 200 tys. zł) będą miały prace nad projektami, które mają dużą szansę na komercjalizację.
 
Grant można przeznaczyć na: nabycie wyposażenia, urządzeń, sprzętów (maksymalnie 50 000 zł netto); nabycie materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań; nabycie lub opracowanie usług badawczych, analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (maksymalnie 40 000 zł netto); wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo-naukowej (maksymalnie 50 000 zł netto); wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu (pracownicy naukowi, studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni – maksymalnie 100 000 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy); ochronę patentową lub inne zabezpieczenie praw własności intelektualnej (maksymalnie 10 000 zł netto); koszty pośrednie uczelni w wysokości 15% wartości wydatków na wynagrodzenia.
 
Wnioski o grant mogą składać pracownicy naukowi (jednoosobowo) lub zespoły naukowe z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Zespół mogą tworzyć także naukowcy spoza uczelni, a także studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni, ale jego liderem musi być pracownik naukowy zatrudniony w jednej z wymienionych szkół wyższych. 

Ze szczegółami „Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych” będzie można zapoznać się podczas szkolenia, które odbędzie się  10 lipca, w godz. 10.00 – 13.00, w Podkarpackim Centrum Innowacji przy ul. Lenartowicza 4.

„Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych” jest częścią projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy