Reklama

Automoto

Czy na żółtym świetle powinniśmy zatrzymać się przed sygnalizatorem?!

Mieczysław Górak
Dodano: 08.05.2023
73876_sygnaliza
Share
Udostępnij
Uczestnicząc w ruchu drogowym spotykamy się w zasadzie z trzema kolorami sygnalizacji świetlnej służącej do kierowania ruchem drogowym. Kolor czerwony – zakazuje dalszej jazdy, żółty – ostrzega przed zmianą, zielony zezwala na  jazdę. Jednakże od wymienionych zasad są wyjątki i one w dużej mierze decydują o komplikowaniu się zachowania kierujących pojazdami, powodując niepewność, nerwowość u kierujących a tym samym  zagrożenie dla ruchu drogowego.
 
 Kolor czerwony sygnalizatora zabrania dalszej jazdy z wyjątkiem 3 sytuacji, kiedy mimo czerwonego światła kontynuujemy jazdę:
 
1. jeżeli w miejscu sygnalizatora znajduje się osoba (lub osoby)  kierująca ruchem i ona zezwala na dalszą jazdę.
2. jeżeli łącznie ze światłem czerwonym wyświetlana jest zielona strzałka. W takim przypadku możemy kontynuować jazdę , ale po bezwzględnym zatrzymaniu się. Zatrzymanie się jest  wymagane dla  upewnienia się  czy dalsza nasza jazda nie utrudni ruchu innym dla których wyświetlane jest światło zielone. Brak zatrzymania się chociażby na 0,5 sek. jest wykroczeniem w ruchu drogowym, natomiast na egzaminie na prawo jazdy jest jednym z  powodów przerwania egzaminu i oceną negatywną.
3. mimo sygnału czerwonego mamy obowiązek wjechać poza sygnalizator, aby umożliwić jazdę pojazdowi uprzywilejowanemu. W tym przypadku mamy wykonać manewr w taki sposób aby nie spowodować zagrożenia ruchu dla innych np. robiąc miejsce dla pojazdu uprzywilejowanego  nie potrącić pieszego na przejściu  dla pieszych, nie zderzyć się z innym pojazdem który znajdował się na skrzyżowaniu itp.
 
Kolor żółty – jest kolorem ostrzegawczym i jego rola sprowadza się w zasadzie do ostrzeżenia kierujących o mającej nastąpić zmianie świateł. A więc  informuje tych, którzy mają światło zielone, że nastąpi zmiana światła na czerwone, natomiast kierujących oczekujących na dalszą jazdę przed światłem czerwonym informuje o mającej nastąpić zmianie światła  na zielone. Światło żółte wyświetlane łącznie z czerwonym jest sygnałem do przygotowania się do dalszej jazdy i trwa krótko – 1 sek.
 
Najwięcej kontrowersji budzi światło żółte wyświetlane po zielonym, a więc dla pojazdów będących w ruchu. Zasadniczo sygnał ten zabrania dalszej jazdy i należy zatrzymać się przed sygnalizatorem. Czas wyświetlania sygnału  żółtego wynosi 3 sek. co  przy dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym wynoszącej 50 km/h stanowi  przejechanie  ok. 40 metrów. Jeżeli jednak znajdujemy się blisko skrzyżowania i nasze zatrzymanie wiązało by się z gwałtownym hamowaniem stanowiącym zagrożenie dla ruchu drogowego z uwagi np. na śliską, mokrą  jezdnię wówczas stosując nadrzędną zasadę bezpieczeństwa ruchu drogowego nad przepisem wjeżdżamy na skrzyżowanie. Uogólniając powyższe uwagi prowadzić należy pojazd uważnie i ostrożnie  a lepiej zatrzymać się przed sygnalizatorem niż być za nim zatrzymanym.
 
Przy zmniejszonym natężeniu ruchu drogowego a więc w dni wolne od pracy lub w nocy możemy spotkać się z sygnałem żółtym pulsującym. Sygnał ten  ostrzega o miejscu niebezpiecznym, jakim są w zasadzie wszystkie skrzyżowania oraz „informuje” kierujących, że na danym skrzyżowaniu ruch nie jest kierowany poprzez sygnalizację świetlną lecz mają zastosowanie znaki drogowe pionowe: ostrzegawcze  A-7 „ustąp pierwszeństwa” oraz informacyjne D-1 „droga z pierwszeństwem”. 
 
Światło zielone – umożliwia nam dalszą jazdę jednakże mamy tutaj do czynienia aż z 5 przypadkami, kiedy mimo światła zielonego dalsza jazda jest zabroniona;
1. osoba kierująca ruchem zabrania nam dalszej jazdy
2. do skrzyżowania zbliża się pojazd uprzywilejowany
3. na skrzyżowaniu znajdują się pojazdy które nie zdążyły go opuścić przed zmianą świateł
4. za skrzyżowaniem nie ma miejsca do kontynuowania dalszej jazdy
5. na przejściu dla pieszych znajduje się osoba która nie zdążyła opuścić przejścia 
 
Do kierowania ruchem pieszych i rowerzystów na ścieżkach rowerowych ze względu na mniejsze prędkości stosowana jest sygnalizacja dwukolorowa – światła zielone i czerwone. Natomiast na przejazdach kolejowych stosowana jest sygnalizacja tylko czerwona. Przejazdy kolejowe posiadające sygnalizację świetlną należą do przejazdów kolejowych strzeżonych wspomaganych czasem dodatkowo zaporami lub półzaporami. Pamiętać należy, że z chwilą zapalenia się świateł czerwonych przed przejazdem nie wolno wjeżdżać na przejazd mimo że zapory czy półzapory są jeszcze podniesione. Pamiętać należy, że wjazd na przejazd kolejowy jest dozwolony dopiero wtedy gdy podnoszenie zapór zostanie zakończone a światła czerwone zostaną wyłączone. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy