Kraków

Fort „Mistrzejowice” po remoncie

Źródło: krakow.pl
Dodano: 02.01.2024
Źródło: Materiały prasowe Zarządu Budynków Komunalnych
Źródło: Materiały prasowe Zarządu Budynków Komunalnych
Share
Udostępnij

Zakończył się prowadzony od 2021 roku na zlecenie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie remont fortu nr 48a „Mistrzejowice”. Remont został dofinansowany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Prace miały na celu zabezpieczenie obiektu zarówno przed szkodliwym działaniem wody, jak również dewastacjami oraz poprawę bezpieczeństwa dla osób odwiedzających fort.

W ramach prac wykonano, m.in:

  • remont i izolację stropodachu koszar w celu zabezpieczenia obiektu przed ingerencją wody
  • udrożnienie i odtworzenie kominów wentylacyjnych
  • montaż betonowych replik czasz wież pancernych i wieży obserwacyjnej
  • remont konserwatorski elewacji koszar
  • montaż pomostów i barierek wzdłuż ławki strzeleckiej w celu poprawy bezpieczeństwa dla osób odwiedzających obiekt
  • montaż krat we wszystkich otworach okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia wnętrza koszar przed dewastacją
  • oczyszczenie wnętrza koszar ze śmieci, wykonanie podstawowych prac konserwacyjnych we wnętrzu koszar
  • udrożnienie i częściowe odtworzenie systemu odwodnienia fortu, montaż rynien i rur spustowych
  • remont kaponiery obrony wjazdu
  • uporządkowanie i profilowanie terenu placu broni.

Wykonany remont ma na celu zabezpieczenie fortu. Zrealizowane prace izolacyjne oraz dotyczące odtworzenia wentylacji powinny doprowadzić do stopniowego osuszania obiektu i poprawy jego stanu technicznego.

Największym obecnie problemem fortu nr 48a „Mistrzejowice” jest jego stała dewastacja polegająca na wykonywaniu bazgrołów na stropodachu. Już w trakcie prowadzenia remontu na świeżo wykonanym stropodachu zaczęły pojawiać się rysunki i napisy.

W ramach walki z tym zjawiskiem Zarząd Budynków Komunalnych planuje działania wielokierunkowe m.in. odtworzenie historycznego malowania maskującego stropodachu oraz wykonanie monitoringu fortu.

Opracowany został projekt wykonania monitoringu i oświetlenia terenu fortu. Planowane jest włączenie monitoringu do sieci monitoringu miejskiego. Projekt jest obecnie na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Fort nr 48a „Mistrzejowice” jest kolejnym obiektem Twierdza Kraków, który w ostatnich latach został poddany pracom remontowym dzięki wsparciu SKOZK.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy