Reklama

Lifestyle

Poniżej 1 mln turystów rocznie. Znane Bieszczady i Rzeszów

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 06.02.2022
59690_bieszczady
Share
Udostępnij
W 2021 roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny zrealizowała badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Wyniki badań oraz wnioski z przeprowadzonych analiz zaprezentowano podczas konferencji online „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021”, w której udział wzięli przedstawiciele podkarpackiej branży turystycznej, samorządów lokalnych i instytucji kultury.  
 
Badania pokazują, że w 2021 r. rozwojowi i sytuacji branży turystycznej, mimo pewnego ustabilizowania warunków pandemicznych poprzez szczepienia, nadal towarzyszyła niepewność. Wprowadzane lockdowny i ograniczenia wpłynęły na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu licz-by turystów sprzed 10 lat.
 
Zrealizowane badania pokazują, że Podkarpackie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami i Rzeszowem.
 
 – Od kilku lat właśnie powiaty zlokalizowane w tych obszarach Podkarpackiego – a więc powiat leski, bieszczadzki i Rzeszów – cechuje najwyższe natężenie ruchu turystycznego. W tych lokalizacjach także odsetek turystów – osób korzystających z noclegów na terenie Podkarpackiego – przeważa nad odsetkiem odwiedzających jednodniowych. Odwrotnie ta proporcja kształtuje się w mniej turystycznie popularnych powiatach. – mówi Sabina Mermer, odpowiedzialna za realizacje badań realizowanych przez PROT. Wciąż nieodkrytym i umykającym uwadze respondentów regionem jest Roztocze.
 
Głównym celem przyjazdu do województwa podkarpackiego była turystyka aktywna, a największym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim piesze wycieczki oraz – rzadziej wskazywane – wycieczki rowerowe. Ważnym źródłem wiedzy o atrakcjach województwa podkarpackiego pozostaje Internet. Nie bez znaczenia są także rekomendacje krewnych i znajomych, szczególnie wśród odwiedzających powiaty o średnim i niskim natężeniu ruchu turystycznego. 
 
Podkarpacki ruch turystyczny ma charakter głównie lokalny – dominują goście pochodzący z województwa podkarpackiego. Wśród turystów z innych regionów, najliczniej odwiedzają nas przyjezdni z województw małopolskiego i śląskiego.
 
Osoby przyjeżdżające do województwa podkarpackiego w 2021 roku najczęściej docierały tutaj samochodem. Z tego środka transportu skorzystało 81,7 proc. przyjezdnych turystów i 89,5 proc. odwiedzających jednodniowych. Informacja ta zbiega się z raczej pozytywną oceną stanu dróg, ich oznakowania oraz dostępności parkingów i jest ona  wyższa w powiatach charakteryzujących się średnim i niskim natężeniem ruchu turystycznego. 
 
Ubiegłoroczne badanie pozwala wytypować trzy segmenty turystów, korzystających z oferty Podkarpackiego. Są to „turyści wyjeżdżający dla odpoczynku aktywnego, uprawiania sportu, nawet amatorsko”, „turysta indywidualny, przyzwyczajony do komfortu, młody i wymagający” i wreszcie trzeci segment  to „wypoczywające rodziny”. Z kolei  segmentem dominującym wśród odwiedzających jednodniowych są „młodzi ludzie zorientowani na rozrywkę i aktywność”.
 
Dla odwiedzających Podkarpackie to region z przepięknymi widokami i klimatycznymi miejscami o wyjątkowej atmosferze. Region w opiniach internetowych kojarzy się przede wszystkim z naturą i historią. Popularność zdobywają miejsca widokowe, zamki, zabytkowe ruiny czy starówki podkarpackich miast.
 
– Wśród turystycznych top 10 atrakcji województwa podkarpackiego, określonych na podstawie wyraźnej przewagi pozytywnych opinii umieszczonych na ich temat w Internecie, znajdują się: Rynek w Przemyślu, rezerwat Prządki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Rynek Galicyjski w Sanoku, Zapora w Solinie, ale także – co zwraca uwagę – kaskada solankowa w Sołonce, taras widokowy w Słonnem czy leśny zwierzyniec w Lisznej – wymienia Sabina Mer-mer.
 
Analiza danych wskazuje na rosnące zainteresowanie Podkarpackim w kontekście turystyki kulinarnej. – W deklarowanych przez respondentów celach podróży wyrażone zostało oczekiwanie możliwości próbowania potraw i produktów regionalnych – dodaje Mermer.
 
Badania ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego w 2021 r. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła w ramach zadnia publicznego pn. „Podkarpacki Barometr Turystyczny” przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.
 
Badania ruchu turystycznego były realizowane od czerwca do sierpnia 2021 roku, obejmując dziewięć wytypowanych na podstawie rankingu powiatów o różnym natężeniu ruchu turystycznego. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Z kolei badanie wizerunku tury-stycznego Podkarpackiego zrealizowano w oparciu o analizę treści opinii publikowanych na temat regionu w Internecie. Realizację badania powierzono firmie On Data Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara, dr Beata Gierczak-Korzeniowska, dr Mateusz Stopa. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy