Reklama

Kraków

Ty decydujesz czy masz ochotę – wystartowała kampania „Ciąg dalszy po zgodzie”

źródło: rownosc.krakow.pl
Dodano: 29.11.2023
Zdjęcie: rownosc.krakow.pl
Zdjęcie: rownosc.krakow.pl
Share
Udostępnij

Kilkanaście razy dziennie wyrażamy zgodę lub odmawiamy innym. Dlaczego miałoby być inaczej w relacjach intymnych? 25 listopada wystartowała kampania społeczna „Ciąg dalszy po zgodzie”. Do sieci i na telebimy trafił promujący kampanię spot. Uruchomiono też stronę pozgodzie.pl z bazą wiedzy nt. zgody w relacjach intymnych. A wszystko w ramach globalnego programu „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Kampania objęta patronatem Miasta Krakowa.

700 milionów – tyle kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczy zdaniem ONZ przemocy. Jak wskazują badania w wielu przypadkach przemoc, która spotyka kobiety, dotyczy sfery intymnej, a jej sprawcą jest były lub obecny partner – według analizy Fundacji STER, w Polsce aż w 85% przypadkach. – Zdecydowaliśmy się, że w ramach „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” poruszymy właśnie temat zgody, bo polskie prawodawstwo odbiega w tej kwestii od światowych norm. Tego dotyczyć będzie kampania “Ciąg dalszy po zgodzie”. Obecnie nie definiuje ono takiego pojęcia, jak świadoma zgoda, a zgodnie z prawem, przemoc seksualna nie jest przestępstwem, jeśli odmowa lub protest osoby krzywdzonej były mało wyraźne lub nieoczywiste – mówi Piotr Sasin, dyrektor krajowy CARE International in Poland.

Pomarańczowy kolorem bez przemocy

16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” to globalna akcja organizowana od 1991 roku. Startuje 25 listopada, czyli w Międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet, a kończy się 10 grudnia – w Dzień praw człowieka. Symbolem akcji jest kolor pomarańczowy, który ma oznaczać lepszą, pozbawioną przemocy przyszłość. I to właśnie na ten kolor co roku podświetlane są budynki na całym świecie. W tym roku w Polsce będą to m.in. Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie i Kładka Bernatka w Krakowie.

Ciąg dalszy po zgodzie

Globalna akcja 16 dni stała się pretekstem dla CARE International in Poland i pięciu organizacji partnerskich – Autonomii, FEDERY, Fundacji W Stronę Dialogu, Polskiego Forum Migracyjnego oraz SEXEDPL – do stworzenia wspólnej kampanii „Ciąg dalszy po zgodzie”. Jej głównym celem jest uświadomienie młodym osobom, że w relacjach intymnych mają możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na kontakt seksualny z drugą osobą. I że to jest coś zupełnie normalnego. Stąd pomysł na promujący kampanię spot „Ciąg dalszy po zgodzie”, którego reżyserką jest pochodząca z Ukrainy Liza Ruda. – Chciałam, aby każda kobieta, niezależnie od pochodzenia, mogła się utożsamiać z główną bohaterką. Moim celem jest pokazanie młodym kobietom, że są indywidualnościami i nie są gorsze od mężczyzn. Jeśli ktoś obraża się na Twoją odmowę i brak zgody, nie jest to Twój problem – mówi Liza Ruda. Spot kampanii można zobaczyć na ulicach Krakowa i Warszawy, w stołecznej komunikacji miejskiej oraz w mediach społecznościowych. W ramach kampanii uruchomiona została również edukacyjna strona pozgodzie.pl z podstawowymi informacjami na temat zgody w relacjach intymnych, uzupełnionymi o kontakty pomocowe. Wszystko w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Kto za tym stoi?

Kampanię „Ciąg dalszy po zgodzie” prowadzi fundacja CARE International in Poland we współpracy z organizacjami społecznymi: Autonomią, FEDERĄ, Fundacją W Stronę Dialogu, Polskim Forum Migracyjnym oraz SEXEDPL. Za ideę kreatywną, strategię, komunikację, produkcję spotu odpowiada grupa kreatywna CUKIER. Za zakup mediów odpowiada butik mediowy milco.

CARE

CARE jest czołową organizacją humanitarną walczącą z ubóstwem na świecie, skupiająca się na pomocy kobietom i dziewczynom. Po eskalacji wojny w Ukrainie CARE powróciło do Polski, aby we współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagać ukraińskim uchodźcom i uchodźczyniom w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, integracji i edukacji. W tym roku CARE działa w 111 państwach, docierając do ponad 174 mln osób. By dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.care.org.

FEDERA

Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA (daw. Federacja) to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o sprawiedliwość reprodukcyjną. FEDERA działa na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Fundacja FEDERA zapewnia bezpłatną pomoc i reprezentację prawną, prowadzi interwencje w przypadkach naruszenia praw pacjenckich oraz oferuje poradnictwo w zakresie praw i zdrowia seksualnych i reprodukcyjnych.

Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomia działa od 2007 roku, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna, mogła decydować o sobie, rozwijać się i wpływać na świat. Wzmacnia kobiety, mężczyzn, chłopców i społeczności, dążąc do społeczeństwa doceniającego równość, wolność, różnorodność, sprawiedliwość i kulturę pokoju. Działa w obszarach empowermentu, edukacji antydyskryminacyjnej, zapobiegania przemocy i dyskryminacji oraz rzecznictwa.

Fundacja W Stronę Dialogu

Fundacja w Stronę Dialogu to czołowa organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Prowadzi działania rzecznicze, niesie pomoc, reaguje na nierówności, edukuje, oddaje sprawczość w ręce ludzi. Działa na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej. Buduje Polskę przyszłości – różnorodną, otwartą i wielokulturową, w której społeczność romska jest traktowana na równi z innymi.

Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne kompleksowo i profesjonalnie wspiera osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia psycho-społecznego, edukacyjnego i integracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, kobiet i innych osób z grup wrażliwych. Zabiega o przestrzeganie praw osób z doświadczeniem migracji i dąży do tego, by Polska była krajem, w którym ludzie różnych kultur żyją w zgodzie i szacunku.

SEXEDPL

SEXEDPL to nie tylko fundacja. To multimedialna platforma, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. Informuje o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy