Reklama

Biznes

20 mld metrów sześciennych gazu w okolicach Przemyśla

Natalia Chrapek
Dodano: 20.06.2019
46132_kraty
Share
Udostępnij
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oficjalnie potwierdziło, że w złożu Przemyśl może znajdować się jeszcze 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.  Informacja zaskakuje, bo pierwotny potencjał najdłużej eksploatowanego złoża w Polsce  szacowano na 74 miliardy metrów sześciennych, z czego prawie 65 zostało już wydobyte. Aby kontynuować eksploatacje na tych terenach, PGNiG musi odnowić koncesję, a ta wygasa już 27 czerwca. 
 
Jego nowy potencjał potwierdzają kolejne odwierty, z których wynika, że w okolicy kryje się jeszcze 20 miliardów metrów sześciennych tego surowca. To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że wydobyto tu już 65 miliardów metrów sześciennych.
 
Do odkrycia dodatkowych pokładów gazu ziemnego na Podkarpaciu przyczyniły się odwierty wykorzystujące tzw. tomografię sejsmiczną. Są to swego rodzaju badania 3D, które pozwalają na otrzymanie trójwymiarowej mapy warstw skalnych. Metoda jest skuteczna nawet w przypadku penetracji skorupy ziemskiej do głębokości kilku kilometrów.  
 
– Na samym złożu Przemyśl przeprowadziliśmy w ramach rewitalizacji osiem nowych otworów i dwa pogłębiliśmy. Wszystkie okazały się pozytywne, sześć z nich już produkuje gaz ziemny, pozostałe są na etapie zagospodarowania i będą sukcesywnie włączane do eksploatacji. W tym roku planujemy realizację jeszcze trzech otworów i pogłębianie kolejnego. Szacujemy, że w pierwszym stadium eksploatacji, wydobycie osiągnie poziom około 100 milionów metrów sześciennych – mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG. 
 
 
Fot. Natalia Chrapek
 
Przemyskie Eldorado
 
Złoże Przemyśl eksploatowane jest od przeszło 60 lat. Pozyskiwany na Podkarpaciu surowiec wyróżnia się najwyższą jakością – zawartość metanu sięga tu ok. 99 proc., dlatego PGNiG powołał nawet specjalny zespół, który ma opracować cyfrowy model geologiczno-złożowy i symulacyjny dla tego terenu. Wszystko po to, aby pozyskać obszary o największym potencjale wydobywczym i zaprojektować nowe odwierty. 
 
– W ramach prac poszukiwawczych zakładamy w następnych latach realizację kolejnych 20 otworów i pogłębianie istniejących w obszarze złoża – dodaje Woźniak. 

Aby kontynuować eksploatacje na tych terenach, PGNiG musi odnowić koncesję, a ta wygasa już 27 czerwca. Czasu jest więc niewiele, tym bardziej, że spółka ma na celowniku kolejne złoża obejmujące obszary Maćkowic koło Przemyśla i Tuligłów nieopodal Jarosławia. 
 
Według szacunków PGNiG w ciągu pięciu kolejnych lat wydobycie gazu na Podkarpaciu, gdzie znajduje się złoże Przemyśl, wzrośnie o 28 proc., czyli do 1,75 miliarda metrów sześciennych rocznie.
 
Poszukiwania surowca
 
PGNiG realizuje nową koncepcję poszukiwań i eksploatacji węglowodorów od 2016 roku. Do tej pory wykonano już 99 odwiertów. Do 2022 roku spółka zaplanowała ok. 100 kolejnych na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Prace wiertnicze będą prowadzone w oparciu o wyniki badań geofizycznych. 
 
Tak jest w przypadku Dylągowej, miejscowości koło Dynowa, gdzie zakończono właśnie przygotowania związane z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia wierceń – powstał plac wiertniczy i droga dojazdowa. Poszukiwania surowca rozpoczną się w październiku i potrwają co najmniej 3 miesiące. Planowana głębokość otworu Dylągowa-1 to ok. 5 tys. metrów. 

PGNiG działa w Dylągowej w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wydanej przez Ministra Środowiska w 2014 roku. Ta obejmuje powierzchnię ok. 270 kilometrów kwadratowych na terenie gminy Dynów, Domaradz, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Dubiecko, Bircza, Niebylec i Błażowa. 

– Nowe krajowe zasoby gazu ziemnego udokumentowane przez PGNiG w 2018 roku to ponad 5 miliardów metrów sześciennych, czyli ok. 1,6 miliarda metrów sześciennych więcej niż wyniosło szacunkowe wydobycie (3,8 miliarda metrów sześciennych). Oznacza to zwiększenie bazy zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w Polsce – podkreśla Łukasz Ruciński z Departamentu Public Relations PGNiG. 
 
 
Fot. Natalia Chrapek
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy