Reklama

Ludzie

Nowy rektor i wiceprezydent w WSIiZ w Rzeszowie

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 25.05.2022
63571_golabek
Share
Udostępnij
Od 1 czerwca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie mieć wiceprezydenta. Zostanie nim obecny rektor uczelni dr Wergiliusz Gołąbek. Nowym rektorem WSIiZ będzie zaś dr hab. Andrzej Rozmus, prorektorem ds. Nauczania – dr Małgorzata Gosek a prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej pozostaje dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. 
 
Zmiana na stanowisku Rektora to kolejny etap przekazywania władzy w Uczelni młodszemu pokoleniu, pierwsze takie działania miały miejsce już 6 lat temu – informuje dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ. – Obecnie Uczelnią będzie zarządzało pokolenie urodzone w latach 70. 

Dr Wergiliusz Gołąbek z rektora na wiceprezydenta

Już na początku drugiej kadencji rektora Gołąbka ustaliliśmy, że prawdopodobnie w połowie jego drugiej kadencji nastąpi kolejny etap pokoleniowego przekazywania obowiązków rektorskich – dodaje Tadeusz Pomianek. – Zdecydowaliśmy się na ten krok teraz, ponieważ uczelnia rozpoczyna dwa duże i ważne dla jej przyszłości projekty. Chcemy, aby za ten etap odpowiedzialny był nowy zespół rektorski. 
 
Dr Wergiliusz Gołąbek zostanie wiceprezydentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z uczelnią związany jest od 2003 roku, pełnił między innymi funkcje prorektora ds. Nauczania oraz prorektora ds. Rozwoju i Współpracy, a w 2016 roku został powołany na stanowisko rektora WSIiZ. Jego kadencja jako wiceprezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obejmie okres od 01.06.2022 do 04.09.2026 roku. W czasie obrad Senatu 24 maja br. jego członkowie podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu dr Wergiliuszowi Gołąbkowi medalu BENE MERITUS DE ACADEMIA Zasłużony dla WSIiZ.

Dr hab. Andrzej Rozmus nowym rektorem WSIiZ

Dr hab. Andrzej Rozmus jest związany z WSIiZ od 1998 roku, ostatnie 10 lat był prorektorem ds. Nauczania, a od 2019 roku pełni także funkcję dyrektora Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ. Jako doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i autor pracy habilitacyjnej poświęconej problematyce szkolnictwa wyższego brał udział w wielu pracach nad kształtem i rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce. Nowy rektor w czasie swojej rozpoczynającej się kadencji (od 01.06.2022 do 04.09.2024 roku) skupi się przede wszystkim na dwóch dużych projektach edukacyjnych, których realizację rozpoczyna  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
 
We Władzach WSIiZ pozostaje dotychczasowa prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, przy czym od 1 czerwca br. zakres Jej odpowiedzialności zostanie rozszerzony o obszar współpracy międzynarodowej. Prorektor jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, związana jest z uczelnią od 1999 roku.
 
Na stanowisko prorektora ds. Nauczania na miejsce dr. hab. Andrzeja Rozmusa zostanie powołana dr Małgorzata Gosek, która przez 9 lat sprawowała funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie a ostatnio była członkiem Rady Prezydenckiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest matematykiem,  doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, a zawodowo łączy doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. 
 
 
Nowe władze WSIiZ. Od lewej: mec. Olgierd Łunarski, przedstawiciel Założyciela WSIiZ, prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości; dr Małgorzata Gosek, nowa prorektor ds. Nauczania; dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ; dr Wergiliusz Gołąbek, nowy wiceprezydent WSIiZ; dr hab. Andrzej Rozmus, nowy rektor WSIiZ; dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, nowy prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Fot. Adam Janusz/WSIiZ
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy