Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Od poniedziałku do piątku Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

A A A
Opracowanie Aneta Gieroń

Dodano: 22-01-2017

Od poniedziałku do piątku Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu
Już po raz dziewiąty będziemy obchodzić w tym roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem  jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w 2012 r. włączył się w ich organizację także IPN Oddział w Rzeszowie. W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, pod patronatem marszałka województwa, Władysława Ortyla, odbędą się w 38 miejscowościach Podkarpacia. Szczegółowe informacje o obchodach na stronach www.rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci.
Rozpoczną się w poniedziałek, od 23 stycznia i potrwają do piątku. Tradycyjnie już główne uroczystości odbędą się 27 stycznia w Rzeszowie na cmentarzu żydowskim i na Uniwersytecie. Na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu odbędą się prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii. 
Reklama
 
Wśród gości, którzy przybędą na obchody są dawni mieszkańcy Podkarpacia ocaleni z Holocaustu, ich potomkowie z Izraela i USA oraz historycy. W Krośnie (23 stycznia) i w Rzeszowie (27 stycznia) wykłady wygłosi Szymon Redlich, (historyk, wykładowca na Uniwersytecie Ben Guriona), w Rymanowie odbędzie się spotkanie z Małką Shacham Doron (obecnie prowadzącej warsztaty kultury żydowskiej i języka hebrajskiego w Instytucie Historii UR), córki ocalonej z Holocaustu dawnej mieszkanki Rymanowa.
 
Przybędą przedstawiciele Stowarzyszenie Rzeszowiaków z USA, odbędą się także prezentacje trzech nowych publikacji. W Rzeszowie (27 stycznia) " Materiały źródłowe do dziejów Żydów  w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji" pod Elżbiety Rączy, W. Wierzbieńca i G. Zamoyjskiego; Wspomnienia Luci Retman, ocalonej z Holocaustu, a w Sanoku 24 stycznia "Ocaleni z innego miejsca" Abrahama Wernera, ocalonego z Holocaustu. 
 
Program niektórych uroczystości: 

Krosno
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
 
10:00- 10:15 Uczczenie Ofiar Holokaustu
(Cmentarz żydowski, ul. ks. Władysława Sarny)
10:45- 11:15 Uczczenie pamięci Żydów krośnieńskich przy pamiątkowej tablicy
ulokowanej w miejscu getta żydowskiego
(ul. Franciszkańska 9)
11:15- 11:45 Wystawa plenerowa pt. Obrazy przeszłości
(ul. Franciszkańska)
12:00 - 12:45 Film pt. Powroty Szymona
12:45-13:45 Wykład autorstwa prof. Szymona Redlicha (historyk, wykładowca na
Uniwersytecie Ben Guriona) pt. Powroty do dzieciństwa w kontekście
historycznym
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie,
ul. Kazimierza Wielkiego 8)
 
Rymanów
Reklama
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
 
17:30 -18:30 Seans filmowy, Żydowski Rymanów na starych taśmach filmowych
(Hotel - Restauracja „Jaś Wędrowniczek”, ul. Bieleckiego 8)
18:30–20:30 Dziesięć lat rymanowskich spotkań Żydów i Polaków, analiza wspólnych
doświadczeń. Spotkanie ocalonych z Holokaustu i ich potomków z władzami
miasta i jego mieszkańcami.
(Hotel - Restauracja „Jaś Wędrowniczek”, ul. Bieleckiego 8)
 
Jarosław
24 stycznia 2017 r. (wtorek)
 
10:00–11:00 Nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, podczas którego
zostaną odczytane nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów
oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi
(Kościół pw. Św. Mikołaja i Stanisława bp. w Jarosławiu. Jarosławskie
Opactwo, ul. Benedyktyńska 5)
Uczczenie Ofiar Holokaustu w symbolicznym miejscu straceń pod murem
Jarosławskiego Opactwa
(Jarosławskie Opactwo, ul. Benedyktyńska 5)
11:00–11:30 Program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
Prezentacja multimedialna pt. Żydzi jarosławscy w dwudziestoleciu
międzywojennym, autorstwa młodzieży z Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
11:30–12:30 Świadectwa i relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin
prowadzenie prof. Wacław Wierzbieniec
12:30–13:00 Akcent muzyczny w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Jarosławiu
17:00–18:30 Z historii podkarpackich Żydów. Ocaleni, ratujący, badacze problematyki
Reklama
Holokaustu. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
Lea Dror Batalion (Uniwersytet w Hajfie, Izrael), Juda Roth – z Jarosławia
do Hajfy, rola jaką Szkoła Masada odegrała w historii jego przetrwania
(Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Rynek 11)
 
Sanok
24 stycznia 2017 r. (wtorek)
 
9:30–10:00 Uczczenie Ofiar Holokaustu - sanockich Żydów zamordowanych podczas
I wojny światowej
(Cmentarz żydowski - róg ul. Kiczury)
10:30–11:30 Lekcja muzealna (zwiedzanie ekspozycji żydowskiej Muzeum Budownictwa
Ludowego)
11:30–12:00 Film pt. Judaika w sanockim skansenie
(Muzeum Budownictwa Ludowego, ul. Rybickiego 3)
12:30–13:30 Wprowadzenie do prezentacji poświęconej historii sanockich Żydów
wykonanej przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,
mgr Joanna Albigowska
Prezentacja multimedialna pt. Historia sanockiej społeczności żydowskiej
z naciskiem na miejsca Zagłady, w wykonaniu uczniów z Zespół Szkół nr 1
w Sanoku
Spotkanie ze świadkami historii pamiętającymi Żydów sanockich
(Muzeum Historyczne - sala gobelinowa w zamku, ul. Zamkowa)
13:30–14:00 Prelekcja prof. Elżbiety Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie), pt. Polacy ratujący Żydów w południowowschodniej
części  województwa podkarpackiego
(Muzeum Historyczne - sala gobelinowa w zamku, ul. Zamkowa)
14:00 -14:30 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Żydom sanockim
(Przed wejściem do zamku, ul. Zamkowa)
17:00–19:00 Promocja książki pt. Ocalenie z innego miejsca, autorstwa Abrahama
Wernera, sanoczanina ocalonego z Holokaustu
Reklama
Koncert w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych w Sanoku
(Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lenartowicza 2)
 
Przemyśl
25 stycznia 2017 (środa)
 
9:30–10:00 Uczczenie pomordowanych Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem
przy ulicy Kopernika 14
10:30–11:00 Otwarcie wystawy pt. Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna, ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Przemyślu
11:00–15:00 Sesja naukowa „ Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna”, z udziałem świadków wydarzeń z lat 1939-1945
- Oficjalne rozpoczęcie sesji, wprowadzenie, mgr Anna Nowak, dyrektor
Archiwum Państwowego w Przemyślu
- prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski), Totalitaryzm sowiecki
i niemiecki wobec ludności Przemyśla w czasie II wojny światowej – próba
porównania
- dr Edyta Gawron (Uniwersytet Jagiello1ski), Holokaust- masowe eksterminacje Żydów w Europie Wschodniej
Przerwa kawowa
- mgr Anna Dawidowicz (Uniwersytet Jagiello1ski), Zbiory judaica w Archiwum
Państwowym w Przemyślu
- mgr Joanna Elżbieta Potaczek (Uniwersytet Rzeszowski), Ratowanie Żydów
przez ludność ukraińską Przemyśla w czasie niemieckiej okupacji
- Sesja wspomnieniowa z udziałem świadków wydarzeń z lat 1939-1945
- Dyskusja
(Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4)
15:30–16:30 Spacer po żydowskim Przemyślu
17:00–18:00 Promocja dziennika Reni Spiegel (osiemnastoletniej przemyskiej pisarki,
zastrzelonej w 1942 r.)
Ogłoszenie wyników Drugiego Konkursu Poetyckiego im. Reni Spiegel dla
młodzieży polskojęzycznej z całego świata
Zwiastun filmu pt. Przemyśl – niespełnione marzenia, reżyseria Tomasz Magierski
Reklama
(Fundacja im. Reni Spiegel z Nowego Jorku)
18:00–18:30 Spektakl pt. Pamiętnik Blumki, na podstawie książki Iwony Chmielewskiej pt. Pamiętnik Blumki (Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9)
 
Dukla
25 stycznia 2017 r. (środa)
 
9:00–9:30 Uczczenie Ofiar Holokaustu – modlitwa i upamiętnienie
(Pomnik na cmentarzu żydowskim w Dukli)
9:45–10:00 Czytanie fragmentu wspomnień świadków wydarzeń - śmierć Rabina
Halberstama
10:00–10:30 Projekcja filmu pt. Historia ocalenia Żydówki z Jasionki
10:30–11:00 Spotkanie z zaproszonymi gośćmi
(Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38)
 
Rzeszów
27 stycznia 2017 r. (piątek)
 
8:30–9:30 Nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele
Katolickim w Polsce, połączone z odczytaniem nazwisk Polaków
z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów,
którzy ponieśli śmierć wraz z nimi (Kościół Farny pw. Św. Wojciecha
i Stanisława w Rzeszowie, Pl. Farny 5)
10:00–11:00 Uczczenie Ofiar Holokaustu, modlitwa z udziałem rabina Shalom Ber
Stamblera (Chabad-Lubawicz z Warszawy)
(Nowy cmentarz żydowski, al. Rejtana )
11:30–12:30 Relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin
12:30–13:00 Promocja książki pt. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie
w czasie niemieckiej okupacji, pod redakcją Elżbiety Rączy, Wacława
Wierzbieńca, Grzegorza Zamoyskiego
13:00–14:00 Wykład autorstwa prof. Szymona Redlicha (historyk, wykładowca na
Uniwersytecie Ben Guriona), pt. Znaczenie źródeł wywołanych dla badań
historycznych
(Uniwersytet Rzeszowski, budynek Rektoratu, Duża Aula, al. Rejtana 16 c)
Reklama
14:30 – 15:30 Wykład otwarty.
Lea Dror Batalion (Uniwersytet w Hajfie, Izrael), Samuel Milka Batalion
i jego wizja w kwestii poprowadzenia ocalałych z Holocaustu do nowego życia.
(Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii, II piętro, sala nr 226, al. Rejtana 16 c)
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.