Reklama

Kultura

Od poniedziałku do piątku Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 22.01.2017
30950_zydzi_1
Share
Udostępnij
Już po raz dziewiąty będziemy obchodzić w tym roku Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem  jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w 2012 r. włączył się w ich organizację także IPN Oddział w Rzeszowie. W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, pod patronatem marszałka województwa, Władysława Ortyla, odbędą się w 38 miejscowościach Podkarpacia. Szczegółowe informacje o obchodach na stronach www.rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci.
Rozpoczną się w poniedziałek, od 23 stycznia i potrwają do piątku. Tradycyjnie już główne uroczystości odbędą się 27 stycznia w Rzeszowie na cmentarzu żydowskim i na Uniwersytecie. Na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu odbędą się prelekcje i wykłady historyków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicznościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze świadkami historii. 
 
Wśród gości, którzy przybędą na obchody są dawni mieszkańcy Podkarpacia ocaleni z Holocaustu, ich potomkowie z Izraela i USA oraz historycy. W Krośnie (23 stycznia) i w Rzeszowie (27 stycznia) wykłady wygłosi Szymon Redlich, (historyk, wykładowca na Uniwersytecie Ben Guriona), w Rymanowie odbędzie się spotkanie z Małką Shacham Doron (obecnie prowadzącej warsztaty kultury żydowskiej i języka hebrajskiego w Instytucie Historii UR), córki ocalonej z Holocaustu dawnej mieszkanki Rymanowa.
 
Przybędą przedstawiciele Stowarzyszenie Rzeszowiaków z USA, odbędą się także prezentacje trzech nowych publikacji. W Rzeszowie (27 stycznia) " Materiały źródłowe do dziejów Żydów  w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji" pod Elżbiety Rączy, W. Wierzbieńca i G. Zamoyjskiego; Wspomnienia Luci Retman, ocalonej z Holocaustu, a w Sanoku 24 stycznia "Ocaleni z innego miejsca" Abrahama Wernera, ocalonego z Holocaustu. 
 
Program niektórych uroczystości: 

Krosno
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
 
10:00- 10:15 Uczczenie Ofiar Holokaustu
(Cmentarz żydowski, ul. ks. Władysława Sarny)
10:45- 11:15 Uczczenie pamięci Żydów krośnieńskich przy pamiątkowej tablicy
ulokowanej w miejscu getta żydowskiego
(ul. Franciszkańska 9)
11:15- 11:45 Wystawa plenerowa pt. Obrazy przeszłości
(ul. Franciszkańska)
12:00 – 12:45 Film pt. Powroty Szymona
12:45-13:45 Wykład autorstwa prof. Szymona Redlicha (historyk, wykładowca na
Uniwersytecie Ben Guriona) pt. Powroty do dzieciństwa w kontekście
historycznym
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie,
ul. Kazimierza Wielkiego 8)
 
Rymanów
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
 
17:30 -18:30 Seans filmowy, Żydowski Rymanów na starych taśmach filmowych
(Hotel – Restauracja „Jaś Wędrowniczek”, ul. Bieleckiego 8)
18:30–20:30 Dziesięć lat rymanowskich spotkań Żydów i Polaków, analiza wspólnych
doświadczeń. Spotkanie ocalonych z Holokaustu i ich potomków z władzami
miasta i jego mieszkańcami.
(Hotel – Restauracja „Jaś Wędrowniczek”, ul. Bieleckiego 8)
 
Jarosław
24 stycznia 2017 r. (wtorek)
 
10:00–11:00 Nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, podczas którego
zostaną odczytane nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów
oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi
(Kościół pw. Św. Mikołaja i Stanisława bp. w Jarosławiu. Jarosławskie
Opactwo, ul. Benedyktyńska 5)
Uczczenie Ofiar Holokaustu w symbolicznym miejscu straceń pod murem
Jarosławskiego Opactwa
(Jarosławskie Opactwo, ul. Benedyktyńska 5)
11:00–11:30 Program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
Prezentacja multimedialna pt. Żydzi jarosławscy w dwudziestoleciu
międzywojennym, autorstwa młodzieży z Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
11:30–12:30 Świadectwa i relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin
prowadzenie prof. Wacław Wierzbieniec
12:30–13:00 Akcent muzyczny w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Jarosławiu
17:00–18:30 Z historii podkarpackich Żydów. Ocaleni, ratujący, badacze problematyki
Holokaustu. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
Lea Dror Batalion (Uniwersytet w Hajfie, Izrael), Juda Roth – z Jarosławia
do Hajfy, rola jaką Szkoła Masada odegrała w historii jego przetrwania
(Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Rynek 11)
 
Sanok
24 stycznia 2017 r. (wtorek)
 
9:30–10:00 Uczczenie Ofiar Holokaustu – sanockich Żydów zamordowanych podczas
I wojny światowej
(Cmentarz żydowski – róg ul. Kiczury)
10:30–11:30 Lekcja muzealna (zwiedzanie ekspozycji żydowskiej Muzeum Budownictwa
Ludowego)
11:30–12:00 Film pt. Judaika w sanockim skansenie
(Muzeum Budownictwa Ludowego, ul. Rybickiego 3)
12:30–13:30 Wprowadzenie do prezentacji poświęconej historii sanockich Żydów
wykonanej przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,
mgr Joanna Albigowska
Prezentacja multimedialna pt. Historia sanockiej społeczności żydowskiej
z naciskiem na miejsca Zagłady, w wykonaniu uczniów z Zespół Szkół nr 1
w Sanoku
Spotkanie ze świadkami historii pamiętającymi Żydów sanockich
(Muzeum Historyczne – sala gobelinowa w zamku, ul. Zamkowa)
13:30–14:00 Prelekcja prof. Elżbiety Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie), pt. Polacy ratujący Żydów w południowowschodniej
części  województwa podkarpackiego
(Muzeum Historyczne – sala gobelinowa w zamku, ul. Zamkowa)
14:00 -14:30 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Żydom sanockim
(Przed wejściem do zamku, ul. Zamkowa)
17:00–19:00 Promocja książki pt. Ocalenie z innego miejsca, autorstwa Abrahama
Wernera, sanoczanina ocalonego z Holokaustu
Koncert w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych w Sanoku
(Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lenartowicza 2)
 
Przemyśl
25 stycznia 2017 (środa)
 
9:30–10:00 Uczczenie pomordowanych Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem
przy ulicy Kopernika 14
10:30–11:00 Otwarcie wystawy pt. Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna, ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Przemyślu
11:00–15:00 Sesja naukowa „ Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna”, z udziałem świadków wydarzeń z lat 1939-1945
– Oficjalne rozpoczęcie sesji, wprowadzenie, mgr Anna Nowak, dyrektor
Archiwum Państwowego w Przemyślu
– prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski), Totalitaryzm sowiecki
i niemiecki wobec ludności Przemyśla w czasie II wojny światowej – próba
porównania
– dr Edyta Gawron (Uniwersytet Jagiello1ski), Holokaust- masowe eksterminacje Żydów w Europie Wschodniej
Przerwa kawowa
– mgr Anna Dawidowicz (Uniwersytet Jagiello1ski), Zbiory judaica w Archiwum
Państwowym w Przemyślu
– mgr Joanna Elżbieta Potaczek (Uniwersytet Rzeszowski), Ratowanie Żydów
przez ludność ukraińską Przemyśla w czasie niemieckiej okupacji
– Sesja wspomnieniowa z udziałem świadków wydarzeń z lat 1939-1945
– Dyskusja
(Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4)
15:30–16:30 Spacer po żydowskim Przemyślu
17:00–18:00 Promocja dziennika Reni Spiegel (osiemnastoletniej przemyskiej pisarki,
zastrzelonej w 1942 r.)
Ogłoszenie wyników Drugiego Konkursu Poetyckiego im. Reni Spiegel dla
młodzieży polskojęzycznej z całego świata
Zwiastun filmu pt. Przemyśl – niespełnione marzenia, reżyseria Tomasz Magierski
(Fundacja im. Reni Spiegel z Nowego Jorku)
18:00–18:30 Spektakl pt. Pamiętnik Blumki, na podstawie książki Iwony Chmielewskiej pt. Pamiętnik Blumki (Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9)
 
Dukla
25 stycznia 2017 r. (środa)
 
9:00–9:30 Uczczenie Ofiar Holokaustu – modlitwa i upamiętnienie
(Pomnik na cmentarzu żydowskim w Dukli)
9:45–10:00 Czytanie fragmentu wspomnień świadków wydarzeń – śmierć Rabina
Halberstama
10:00–10:30 Projekcja filmu pt. Historia ocalenia Żydówki z Jasionki
10:30–11:00 Spotkanie z zaproszonymi gośćmi
(Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38)
 
Rzeszów
27 stycznia 2017 r. (piątek)
 
8:30–9:30 Nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele
Katolickim w Polsce, połączone z odczytaniem nazwisk Polaków
z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów,
którzy ponieśli śmierć wraz z nimi (Kościół Farny pw. Św. Wojciecha
i Stanisława w Rzeszowie, Pl. Farny 5)
10:00–11:00 Uczczenie Ofiar Holokaustu, modlitwa z udziałem rabina Shalom Ber
Stamblera (Chabad-Lubawicz z Warszawy)
(Nowy cmentarz żydowski, al. Rejtana )
11:30–12:30 Relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin
12:30–13:00 Promocja książki pt. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie
w czasie niemieckiej okupacji, pod redakcją Elżbiety Rączy, Wacława
Wierzbieńca, Grzegorza Zamoyskiego
13:00–14:00 Wykład autorstwa prof. Szymona Redlicha (historyk, wykładowca na
Uniwersytecie Ben Guriona), pt. Znaczenie źródeł wywołanych dla badań
historycznych
(Uniwersytet Rzeszowski, budynek Rektoratu, Duża Aula, al. Rejtana 16 c)
14:30 – 15:30 Wykład otwarty.
Lea Dror Batalion (Uniwersytet w Hajfie, Izrael), Samuel Milka Batalion
i jego wizja w kwestii poprowadzenia ocalałych z Holocaustu do nowego życia.
(Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii, II piętro, sala nr 226, al. Rejtana 16 c)
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Najnowsze

Reklama

Polecane

Reklama

Najpopularniejsze

Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy