Reklama

Kraków

Konkurs na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury

krakow.pl / SŁ
Dodano: 17.12.2023
Fot. Krakowskie Forum Kultury
Fot. Krakowskie Forum Kultury
Share
Udostępnij

Do 16 stycznia 2024 r. można zgłosić ofertę do konkursu na kandydata lub kandydatkę na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury. Osoby wybierze komisja konkursowa, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmie prezydent Krakowa.

Głównym zadaniem dyrektora/dyrektorki Krakowskiego Forum Kultury jest kierowanie instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Celem działalności KFK jest m.in. organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja kulturalna, integracja lokalnej społeczności, organizacja i realizacja zadań mających na celu ochronę i poszanowanie dziedzictwa kulturowego historycznego centrum Krakowa, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, promocja twórczości teatralnej i muzycznej.

Krakowskie Forum Kultury, mające główną siedzibę przy ul. Mikołajskiej 2, kontynuuje misję i tradycje Śródmiejskiego Ośrodka Kultury działającego nieprzerwanie od 1978 r. na terenie trzech dzielnic centralnych Krakowa. Główne projekty instytucji to: Krakowskie Miniatury Teatralne, Koncerty Promenadowe, Festiwal Letnie Koncerty Organowe, Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia, organizacja odpustu Emaus, realizacja nowego stoiska dla krakowskich kwiaciarek, inicjatywy Kraków na okrągło czy koordynacja działań City Helpers. W planach miasta jest również współpraca i działania Forum w dzielnicy Wesoła.

Dodajmy, że w strukturze Krakowskiego Forum Kultury funkcjonuje także pięć klubów: Kazimierz, Strych, Olsza, Malwa oraz Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami, które działają w różnych częściach miasta i wspierają rozwój lokalnych społeczności.

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury oraz znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji.

Osoba kandydująca na stanowisko dyrektora KFK ma mieć także co najmniej czteroletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (w tym dwa lata doświadczenia w obszarze działalności kulturalnej i zarządzania zespołem ludzkim) lub dwuletnie doświadczenia w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną oraz zespołem ludzkim lub też dwuletni okres prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze działalności kulturalnej i zarządzania zespołem ludzkim.

Etapy konkursu

Kandydata lub kandydatkę na dyrektora KFK wybierze komisja konkursowa, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmie prezydent Krakowa. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nowy dyrektor lub dyrektorka instytucji zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, mają czas do 16 stycznia 2024 r. na złożenie odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy