Reklama

Biznes

Niezależny Doradca – wsparcie w realizacji projektu

materiał partnera
Dodano: 02.12.2021
58147_750x400_ogolny_01.png-resizer-750q75
Share
Udostępnij
Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu to projekt kierowany nie tylko do podkarpackich przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia Biznesu. To inicjatywna, w której mogą wziąć udział także osoby chcące świadczyć usługi doradcze. 
 
Niezależny Doradca (ND) to osoba fizyczna, która w ramach projektu upoważniona jest do świadczenia usług doradczych na rzecz mikro, małych i średnich firm, Instytucji Otoczenia Biznesu z województwa podkarpackiego oraz Administratora PPWB. Aby zostać Niezależnym Doradcą, należy zarejestrować się na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu i przejść procedurę naboru z wynikiem pozytywnym.
 
Czym zajmuje się Niezależny Doradca i jakie są jego kluczowe zadania?
Diagnozuje istniejące w danej firmie potrzeby dotyczące usług rozwojowych
Wspiera w sporządzaniu specyfikacji usługi specjalistycznej
Pomaga przedsiębiorcom w wyborze Dostawcy Usług
Monitoruje i weryfikuje świadczone usługi
Pomaga w działaniach związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla MŚP
Wspiera w zarządzaniu i promocji projektu
Negocjuje pomiędzy MŚP a DU w przypadku problemów związanych z realizacją usługi 
Wspiera IOB w tworzeniu nowych lub ulepszonych usług
 
W naborze na ND mogą brać udział kandydaci z Polski i z zagranicy. Wystarczy, że spełnią wymagania formalne  i merytoryczne dopuszczające oraz co najmniej jedno kryterium merytoryczne specjalistyczne. 
 
Jakie warunki należy spełnić, by zostać Niezależnym Doradcą?
 
Wymagania formalne (obowiązkowe):
korzystanie z pełni praw publicznych
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
niekaralność 
niepozostawanie w zatrudnieniu w zespole zarządzającym lub realizującym projekt
dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych w naborze kandydatów
 
Wymagania merytoryczne dopuszczające (obowiązkowe):
udokumentowane wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej inż., mgr, mgr inż.)
posiadanie uprawnień branżowych lub niezbędnych dokumentów (np. certyfikatów)
posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego we wskazanych dziedzinach (obszar tematyczny, w którym Kandydat na Niezależnego Doradcę posiada wiedzę/doświadczenie w zakresie usług planowanych do realizacji w ramach projektu) w okresie ostatnich 10 lat
doświadczenie w realizacji usług doradczych (realizacja minimum 20 godzin doradztwa łącznie)
 
Wymagania merytoryczne specjalistyczne dotyczą dziedziny, w której chce działać Niezależny Doradca – należy spełnić minimum 1 kryterium:
stopień naukowy doktora lub wyższy w obszarze związanym z dowolną dziedziną
udokumentowany udział w charakterze członka zespołu naukowego, badawczego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw
rekomendacje/referencje organizacji/podmiotów, z którymi Kandydat współpracował
udokumentowana znajomość warunków prawnych i gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie
udokumentowana znajomość problematyki związanej z ochroną własności przemysłowej oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie (np. rzecznik patentowy),
autor lub współautor patentu, wynalazku lub wzoru użytkowego
udokumentowana znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw dotyczącą dziedzin/dziedziny wskazanej we wniosku oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie
udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie w zakresie dokonywania oceny potencjału komercyjnego produktów i/lub usług
 
Osoba fizyczna, która spełni wymagania formalne i merytoryczne dopuszczające oraz co najmniej jedno kryterium merytoryczne specjalistyczne, zostaje wpisana do Wykazu Niezależnych Doradców. Szczegółowe informacje znajdują sią na stronie ppwb.pl  w Regulaminie naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie Niezależnych Doradców w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.
 
Przedsiębiorco! Teraz już wiesz, czym dokładnie zajmuje się Niezależny Doradca oraz kto może liczyć na jego wsparcie. Pomoc ND może okazać się nieoceniona. Jeśli na Twojej drodze pojawią się jakiekolwiek wątpliwości – skorzystaj z doradztwa i rozwijaj swoją firmę! Więcej informacji znajdziesz na stronie ppwb.pl. Twój biznes to Twój rozwój! 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy