Reklama

Kraków

Wzorcowo segregujecie odpady? Konkurs dla Krakowiaków

krakow.pl / SŁ
Dodano: 03.12.2023
Fot. MPO / krakow.pl
Fot. MPO / krakow.pl
Share
Udostępnij

Każde indywidualne działanie przyczynia się do wspólnych efektów, zwłaszcza w kontekście segregacji śmieci. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, w których należy wielu osobom przypominać o ekologii i dbałości o środowisko. Dlatego krakowskie MPO zachęca wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, by pokazały dobry przykład sąsiedzkiej współpracy i wzięły udział w konkursie „Segregujemy wspólnie”!

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w których segregacja jest prowadzona w sposób zgodny z regulaminem, obowiązującym na terenie miasta. Do konkursu mogą się zgłaszać krakowskie spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokona komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli MPO i Urzędu Miasta Krakowa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2024 roku, do godz. 14.00 na adres konkurs@mpo.krakow.plskan karty zgłoszenia (w formacie PDF) wypełnionej i podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółdzielni lub wspólnoty.

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 30 miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, wybranych na podstawie kolejności zgłoszeń. Pod uwagę będą brane tylko miejsca spełniające wymogi regulaminu konkursu. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danego miejsca do konkursu podejmuje komisja konkursowa. Wiadomość o podjętej decyzji organizator przekaże zainteresowanym drogą mailową na adres podany w karcie zgłoszenia.

Kontrola konkursowa będzie polegała na sprawdzeniu (m.in):

  • wyposażenia miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednie rodzaje pojemników
  • zawartości pojemników do segregacji odpadów
  • usytuowania pojemników w sposób zapewniający swobodny dostęp – zarówno dla mieszkańców, jak i ekip odbierających odpady
  • stanu sanitarnego i technicznego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
  • stanu zorganizowania miejsca na odpady wielkogabarytowe.

W każdym z kryteriów (pozostałe warunki znajdują się w regulaminie) komisja konkursowa przyzna od 0 do 10 punktów. Po zsumowaniu liczby punktów przyznanych każdemu miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród i wyróżnień w różnych kategoriach, zależnie od wielkości nieruchomości lub liczby mieszkańców korzystających z ocenianych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować mailowo na adres: konkurs@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 340 05 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00).

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy