Reklama

Kraj

Szpital w Otwocku: z Funduszu Sprawiedliwości przyznano nam 18,5 mln zł

Anita Karwowska/PAP
Dodano: 27.05.2024
Fot. PAP/Leszek Szymański
Fot. PAP/Leszek Szymański
Share
Udostępnij

Szpital w Otwocku na podstawie złożonych wniosków otrzymał z Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w sumie na ok. 18,5 mln zł. “Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury szpitala” – poinformował PAP dyrektor placówki prof. Jarosław Czubak.

Temat dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku pojawił się w ub. tygodniu na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS. O tym, według jakiego klucza przyznawane były w dobie rządów Zjednoczonej Prawicy środki z Funduszu Sprawiedliwości (pełna nazwa – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości), opowiedział Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu FS w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasie, kiedy kierował nim Zbigniew Ziobro.

B. urzędnik resortu opisał rozmowę z udziałem ówczesnego wiceministra resortu Marcina Romanowskiego, który zlecił przygotować umowę na “półtora albo dwa miliony złotych” tłumacząc, że do zoperowania jest “pierwsze kolano RP”.

W poniedziałek Onet opublikował materiał na temat środków przekazanych z Funduszu Sprawiedliwości szpitalowi, w którym operowany był prezes PiS Jarosław Kaczyński. To właśnie w otwockim szpitalu polityk przeszedł dwukrotnie operacje kolana w 2019 i 2022 r.

PAP zwróciła się do dyrekcji placówki o informacje, jakie kwoty i na jakie cele zostały przekazane szpitalowi z Funduszu Sprawiedliwości.

Z odpowiedzi udzielonej przez dyrektora szpitala prof. Jarosława Czubaka wynika, że szpital czterokrotnie otrzymał wsparcie przyznane przez ministra sprawiedliwości z FS.

Pierwsze dotacja opiewała na kwotę 1 010 917,91 zł i została przyznana na podstawie wniosku szpitala z 28 lutego 2019 r. Celem dofinansowania było doposażenie podmiotu leczniczego w mikroskop śródoperacyjny i narzędzia chirurgiczne dla oddziału rekonstrukcyjno- replantacyjnego.

Po raz drugi szpital otrzymał środki z Funduszu Sprawiedliwości na podstawie wniosku złożonego do MS 18 sierpnia 2020 r. Przekazane placówce 3 980 626,43 zł były przeznaczone na doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego.

Trzecia dotacja, w kwocie 3 499 724,26 zł przyznana na podstawie wniosku z 6 października 2021 r. miała na celu doposażenie i modernizację wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym i Pododdziałem Anestezjologii Dziecięcej (4 respiratory i system monitoringu parametrów życiowych).

Ostatnie, najwyższe, dofinansowanie (na podstawie wniosku z 16 września 2022 r.) – na kwotę 9 969 000,00 zł przeznaczone było na doposażenie i modernizację wyposażenia bloku operacyjnego oraz oddziału rekonstrukcyjno-replantacyjnego, m.in. śródoperacyjne aparaty rtg C-arm, aparat usg, stoły operacyjne, artroskop. Realizacja tego celu rozłożona została na trzy etapy i potrwa do końca br.

“Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji (m.in. FS, WOŚP, inne fundacje) dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury Szpitala” – podkreślił dyrektor placówki w przekazanym PAP dokumencie.

Onet przytoczył przebieg jednej z nagranej przez b.dyrektora Funduszu Sprawiedliwości rozmów, której tematem były operacje Jarosława Kaczyńskiego i środki przekazane otwockiemu szpitalowi. Rozmowa miała miejsce już po zmianie władzy, w lutym br.

W nagranej rozmowie uczestniczą Mraz oraz dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie przebywające w areszcie oraz Marcin Romanowski. Tomasz Mraz stwierdza w niej, że boi się pytania o to “dlaczego w momencie, w którym bezpośrednio przed albo bezpośrednio po operacji kolan Jarosława Kaczyńskiego otrzymywał dotację szpital imienia profesora Grucy”. Jedna z urzędniczek radzi wtedy, by odpowiedzieć w takim przypadku, że “to jest koincydencja” oraz, by były wiceminister przekonywał, że “nie ma takiej wiedzy”.

Fundusz Sprawiedliwości to państwowy fundusz celowy stworzony w 2012 r. do wspierania ofiar przestępstw, a od 2017 r. również do finansowania przeciwdziałania przestępczości. Środki na te cele pochodzącą m.in. z nawiązek zasądzanych przez sądy w sprawach karnych.W 2019 r. wydane zostało rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które pozwoliło, by dysponent Funduszu (czyli minister sprawiedliwości) w uzasadnionych przypadkach mógł zawierać umowy o powierzenie zadania, które nie jest objęte programem Funduszu lub naborem wniosków.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy