Kraków

Tramwaj do Mistrzejowic – kontynuujemy wykop tunelu i prace na pętli

Źródło: krakow.pl
Dodano: 13.06.2024
Fot. tramwajdomistrzejowic.pl
Fot. tramwajdomistrzejowic.pl
Share
Udostępnij

Prace na terenie inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic” są zaawansowane – kontynuujemy wybieranie ziemi z przyszłego tunelu oraz roboty przy pętli Mistrzejowice. Postęp robót wraz przedstawicielami partnera prywatnego sprawdził prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Wykop tunelu

Trwają prace przy wykopie tunelu (wykop podstropowy) dla stacji „Rondo Polsadu”. Dzięki tym pracom tworzy się przestrzeń docelowego tunelu. W tym miejscu pasażerowie komunikacji miejskiej będą poruszać się w tunelu, na głębokości 12 m poniżej dzisiejszej jedni.

Na ścianach szczelinowych wykonywany jest docelowy strop, spod którego wybierany jest grunt. Technologia budowy metodą podstropową to rozwiązanie stosowane w trudnych warunkach miejskich, gdzie wymagana jest ochrona istniejącej infrastruktury oraz minimalizacja zakłóceń dla otoczenia. Jest to metoda, która pozwala na realizację głębokich wykopów bez konieczności zajmowania dużej przestrzeni na powierzchni, co jest kluczowe w gęsto zabudowanych obszarach. Wykopy podstropowe są zabezpieczane obudową ze ścian szczelinowych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i dla otaczających budynków. Ta metoda pozwala na dużo szybsze niż w przypadku wykopu otwartego przywrócenie nawierzchni ulic i kontynuację ruchu. Jest ona również tańsza, bardziej ekonomiczna.

Prace przy pętli Mistrzejowice

Postęp prac nad realizacją najdalszego odcinka linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST IV) obejmuje wykopy w okolicach pętli „Mistrzejowice” przy ul. Kazimierza Jancarza. Dodatkowo, kontynuowane były roboty związane z drenażem i podbudową torowiska wzdłuż ul. Bohomolca. To przygotowania do czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego na pętli w sezonie wakacyjnym.

Szeroki zakres robót

Roboty budowlane trwają na wszystkich odcinkach placu budowy. Trwają ostatnie prace przy przebudowie Sudołu Dominikańskiego – powstało już ponad 300 metrów nowego kanału. Przed nami ostatnie kilkadziesiąt metrów do zakończenia prac – całkowita długość przebudowywanego kanału wyniesie 388,65 m, a wraz z komorami ok. 400 m.

Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji „Rondo Młyńskie”, etap z komorą rozjazdu dla kolejnych etapów KST i wyjście W6. Wykonane zostały też platformy robocze odcinka tunelu północnego wzdłuż ulicy Lublańskiej. Dodatkowo prowadzono prace zbrojarskie płyty stropowej górnej wyjścia W1 dla stacji „Rondo Polsadu”.

Ponadto trwa liczna przebudowa sieci podziemnych, przełożono już cześć magistrali ciepłowniczej, wodnej oraz położono kilometry nowej infrastruktury teletechnicznej, gazowej, energetycznej.

– Budowa linii do Mistrzejowic to strategiczna inwestycja infrastrukturalna. Realizacja tego zadania w modelu PPP to wzór do naśladowania dla innych miast. Prace są zaawansowane, przebiegają zgodnie z harmonogramem – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Inwestycja, z ramienia banków finansujących, jest nadzorowana przez zagraniczny podmiot. Jest to Bankowy Inżynier Nadzoru, który odwiedza co miesiąc plac budowy, przygotowuje dla banków raport, wydaje rekomendacje oraz ocenia postęp prac.

Co w najbliższym czasie?

Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Mistrzejowice. Projekt zakłada zmianę geometrii pętli. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień, a uruchomienie pętli zależy od uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych.

Trwają przygotowania do wdrożenia czasowej organizacji ruchu etap III wzdłuż ul. Meissnera. Na przełomie lipca i sierpnia nastąpi kilkumiesięczne zamknięcie zachodniej jezdni od ul. Meissnera na odcinku od ul. Chałupnika do ul. Ślicznej. W tym czasie zachodnia część ul. Meissnera zostanie wykonana już w docelowym kształcie wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Kontynuowane będą prace archeologiczne oraz wykonanie prac odkrywkowych w związku z odnalezieniemlezieniem reliktu koszarów przy ul. Dobrego Pasterza należących do dawnego zespołu „Infanterie Barackenlager 100 p. p. – Koszarów Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza”.

Tramwaj do Mistrzejowic – gdzie szukać informacji

Przypominamy, że podczas trwania inwestycji do dyspozycji mieszkańców jest Punkt Informacyjny zlokalizowany przy rondzie Barei (w pobliżu skrzyżowania ul. Strzelców i Dobrego Pasterza). Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku. Mieszkańcy mogą też zadawać pytania poprzez infolinię: 722 22 00 88 oraz stronę internetową projektu tramwajdomistrzejowic.pl oraz profile w mediach społecznościowych. Cyklicznie – co dwa tygodnie odbywają się również Rady Budowy z udziałem przedstawicieli mieszkańców i radnych dzielnic.


Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej.

Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a generalnym wykonawcą – Gülermak Sp. z o.o. Z ramienia podmiotu publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy