Reklama

Biznes

W Aeropolis o biznesie po pandemii COVID-19

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 27.04.2022
62839_forum
Share
Udostępnij
Nawet mała firma może odzyskać tysiące euro podatku VAT zapłaconego za granicą, także wydane na hotele i bilety dla pracowników – przypomniał Marcin Piotrowski, dyrektor zarządzający Cash Back Polska, podczas Forum CFO w Akademii Aeropolis. We wtorek, w Jasionce k. Rzeszowa analizowano nadchodzące zmiany w podatku VAT i nową strategię zarządzania ludźmi – premie frekwencyjne za obecność w pracy oraz elastyczne godziny zatrudnienia. Rewolucję wymusza globalny rynek. Dziś internetowe platformy w 48 godzin pozwalają podpisać umowę z informatykiem zrekrutowanym np. w Indiach. W wielokulturowym środowisku słowem kluczem staje się akceptacja.
 
Odzyskiwanie zagranicznego podatku VAT, zmiany proponowane w zakresie upraszczania rozliczeń VAT-u przez rząd, a także poprawa jakości planowania czasu pracy, nowe strategie zatrudniania i skuteczne przywództwo były tematami Forum CFO, które w ramach Akademii Aeropolis, zorganizowano w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis. Wzięli w nim udział eksperci, właściciele firm, dyrektorzy i kierownicy działów odpowiedzialnych za finanse. Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., witając ich w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce k. Rzeszowa, podkreślił, że to pierwsze od dwóch lat spotkanie w Akademii Aeropolis bez pośrednictwa ekranów, ale też w nowej rzeczywistości. Pandemia na trwałe zmieniła sytuację wielu firm, a wojna w Ukrainie pewne problemy nasiliła. – Towarzyszą temu zmiany przepisów, nowe zasady rozliczania podatków. Ministerstwo Finansów wprowadza kolejny, trzeci już pakiet Slim VAT – powiedział prezes Bednarz. 
 
Właśnie o kwestie podatkowe najpierw zapytał ekspertów prowadzący Forum CFO prof. Piotr Zawada. – Milion euro odzyskał nasz klient z podatku zapłaconego za granicą – kierował firmą z branży automotive i sądził, że żaden zwrot mu się nie należy. Dla takich podatników, ale także małych firm, potrafiliśmy w ciągu roku odzyskać łącznie ok. 250 mln zł. Urząd Skarbowy z takich zwrotów z  zagranicy tylko się cieszy, bo pobiera od nich podatek dochodowy – mówił Marcin Piotrowski z Cash Back Polska, zwracając uwagę na możliwości poprawienia bilansu finansowego firmy, dzięki dobrej znajomości przepisów podatkowych i unijnych dyrektyw. – Zagraniczny VAT to temat, którym zajmuję się od 20 lat. Przez ten czas spotkałem ogrom osób związanych z finansami, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy mieli wątpliwości, czy starać się o jego zwrot. Tymczasem odpowiednio przeprowadzony proces nie niesie ryzyka, przebiega płynnie, a szansa odzyskania pieniędzy jest zmaksymalizowana. W większości krajów odliczeniu podlegają koszty VAT-u związane np. z podróżami pracowników, jak noclegi w hotelach, wypożyczenie auta, a także: paliwo, taxi, posiłki. 
 
Możliwości zagospodarowania zagranicznego VAT-u jest wiele, dotyczą także kosztów badań i rozwoju, konferencji i eventów, materiałów do pakowania, szkoleń, a także rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. Jeśli chcemy z nich skorzystać, musimy pamiętać o terminach. – W krajach Unii Europejskiej faktury z 2021 roku możemy rozliczyć do 30 września. Inaczej pieniądze przepadną – przypomniał dyrektor Piotrowski.
 
Na zmianach w rozliczaniu VAT-u już w Polsce skupiła się ekspertka w zakresie księgowości – Patrycja Kubiesa. W lipcu wchodzi bowiem w życie pakiet Slim VAT 3.0 i kolejne zmiany w zakresie dalszego upraszczania podatku VAT. – Idą one osobną od Polskiego Ładu ścieżką. A wkrótce dodatkowym wyzwaniem będzie również Krajowy System e-Faktur –  przypomniała Patrycja Kubiesa. – Jedną z najważniejszych zmian będzie zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 
 
Nowe przepisy dają możliwość rozliczeń kwartalnych, zamiast miesięcznych. Zmiany dotyczą również faktur do transakcji realizowanych na terytorium Unii Europejskiej, czyli WDT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów). Ponadto zniesiony zostanie obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli miałaby być ona wystawiona w tym samym miesiącu, co faktura końcowa. Planowane jest obniżenie stawek sankcyjnych za nieprawidłowości w rozliczeniu VAT. – Ma jednak zostać utrzymana stawka sankcyjna 30 proc. Jednocześnie, jeśli organ skarbowy uzna, że podatnik dochował należytej staranności i prawdopodobnie nie brał udziału w procederze wyłudzania VAT-u, będzie mógł odstąpić od sankcji. Wracamy zatem do uznaniowości organów podatkowych – stwierdziła Patrycja Kubiesa. Zwróciła również uwagę na pewne rozwiązania w Polskim Ładzie, które dla spółek powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie są bardzo opłacalne. Od 1 lipca będą mogły one rozliczać się wspólnie jako grupy VAT. 
 
Równolegle do zmian podatkowych biegną – równie istotne dla finansów firmy – głębokie zmiany na rynku pracy. – Pod tym względem stoimy w historycznym miejscu – uważa Łukasz Chodkowski, dyrektor zarządzający w Déhora Polska, który na Forum CFO mówił o planowaniu czasu pracy pracowników i nowych rozwiązaniach, jakie nastąpiły w czasie pandemii. – Planowanie czasu pracy to wyzwanie. Chodzi o dopasowanie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach do odpowiednich zadań i nadążenie za zmianami. Przerwanie łańcuchów dostaw oznacza problemy z organizacją pracy i nadgodzinami, które generują wysokie koszty. Jednocześnie, chociaż dla pracownika wciąż najważniejsze jest wynagrodzenie, to czas wolny staje również coraz bardziej istotnym czynnikiem. Dziś działy HR i działy finansowe borykają się zatem z takimi pytaniami: jak zwiększyć elastyczność czasu pracy personelu, jak zmniejszyć liczbę nieobecności i brania fikcyjnych zwolnień lekarskich, jak pracować efektywnie, jak ograniczyć rotację pracowników i jak radzić sobie ze zmianami zapotrzebowania na pracę – wyliczał Łukasz Chodkowski. Badania pokazują, że pandemia nie zniechęciła ludzi do zmiany pracy, a konkurencja w zatrudnieniu rośnie. W firmach nastąpiła globalizacja rekrutacji – koncerny zagraniczne rekrutują pracowników z Polski, z kolei pracownikami polskich przedsiębiorców stają się uchodźcy. 
 
Stąd rosnąca popularność takich platform rekrutacyjnych, jak Playroll. – Stworzyliśmy ją, aby zautomatyzować zatrudnienie pracowników na całym świecie – tłumaczyła Kamila Sanders z Cash Back Polska. – Pierwszym naszym klientem była firma, która znalazła pracownika w Indiach. Formalności jego przyjazdu przeciągały się, pracował zdalnie i firma przekonała się, że robi to świetnie tam, gdzie mieszka, więc relokacja nie jest konieczna. Kiedy pracownik zostanie zrekrutowany, Playroll umożliwia, by w ciągu zaledwie 48 godzin rozpoczął pracę. Takie rozwiązanie skraca czas wejścia na rynek zagraniczny nawet o 90 proc. w porównaniu z tworzeniem podmiotu zagranicznego. Daje możliwość ekspansji międzynarodowej. Kultura pracy w międzynarodowym środowisku wchodzi ogromnymi krokami i musimy być na nią przygotowani. 
 
– Rzeczywiście, załoga staje się wielokulturowa, a młode pokolenia nie patrzą na pracę już tak kolektywnie jak starsze, ale chcą widzieć konkretne korzyści. To wymaga zmiany długofalowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej firm wprowadza premię frekwencyjną, a czas pracy staje się coraz bardziej elastyczny. Szybko dochodzimy do modelu szwedzkiego, kiedy to nie pracodawca, ale pracownik decyduje, kiedy chce przyjść do pracy i na jakiej zmianie woli pracować – zwracał uwagę Łukasz Chodkowski.
 
Wszystkim tym problemom i wyzwaniom łatwiej sprostać, kiedy nauczymy się asertywności i akceptacji, o czym przekonał uczestników Forum CFO Witold Rychłowski, ceniony trener w dziedzinie negocjacji. – Skąd się bierze konflikt? Mamy nierealne oczekiwania w stosunku do drugiej strony. Podstawowa umiejętność negocjatorów i mediatorów to oddzielić obserwacje od oceny. Wielu rzeczy nie wiemy, ale wyciągamy wnioski. Mamy także dwa niespójne systemy oceny rzeczywistości. Pierwszy system – oceny samego siebie – polega na ocenie sprawnościowej, natomiast innych ludzi mamy skłonność oceniać w kategoriach etyczno-moralnych. Konflikt jest rzeczą naturalną. Kluczem do rozwiązania jest asertywność i akceptacja. Ty uważasz, że to jest warte 5, ja chcę dostać 7 – i mamy punkt wyjścia do negocjacji. Nie chodzi o to, aby krytykować ludzi, którzy popełnili błędy, zamieszali w dokumentach, nie dostarczyli czegoś na czas. Jest jak jest. Pytanie, co z tym zrobię? Mogę się denerwować, martwić, albo spokojnie pomyśleć, jak postąpić w danej sytuacji. Na tym polega asertywność i akceptacja – podsumował Witold Rychłowski, wyposażając „uczniów”, Akademii Aeropolis w wiedzę, jak w trudnej i zmieniającej się rzeczywistości rozwiązywać konflikty nie tylko w firmie, ale i życiu prywatnym. 
 
Organizatorem Forum CFO, jak i innych cyklicznych konferencji, szkoleń i warsztatów Akademii Aeropolis, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologicznych Aeropolis.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy