Reklama

Biznes

Europejska Agencja Kosmiczna wesprze startupy w Rzeszowie

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 24.11.2022
69241_kosmos
Share
Udostępnij
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zajmie się tworzeniem inkubatora i koordynowaniem wsparcia dla startupów wykorzystujących technologie kosmiczne. Wszystko dzięki temu, że Polska dołączyła do sieci Inkubatorów Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA BIC, a Rzeszów i Warszawa to dwa miasta, które wybrano do realizacji projektu. W ciągu pięciu lat w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce skrzydła rozwinie 10 startupów wykorzystujących technologie kosmiczne w różnych sektorach gospodarki. 
 
Sieć centrów inkubacji biznesowej ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centers), którą koordynuje i współfinansuje Europejska Agencja Kosmiczna obejmuje już 26 ośrodków w całej Europie. Najnowszy powstał  Polsce. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która powołała dwa konsorcja regionalne: w Warszawie i Rzeszowie. Każde z nich będzie samodzielnie realizować proces inkubacji. Liderem konsorcjum regionalnego w Rzeszowie jest Województwo Podkarpackie, a tworzeniem inkubatora i koordynowaniem wsparcia dla startupów zajmie się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

– Mając na uwadze, że w regionie usytuowane jest 90% polskiego przemysłu lotniczego zrzeszonego w ramach Klastra „Dolina Lotnicza” oraz, że Województwo Podkarpackie jako jedyne w kraju wskazało Lotnictwo i kosmonautykę jako swoją inteligentną specjalizację podjęliśmy starania, aby przystąpić do projektu ESA BIC Poland – mówi Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki, przypominając, że już w 2017 roku Województwo Podkarpackie przystąpiło również do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS i od tego czasu aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji. Dzięki tym działaniom powstało konsorcjum odpowiadające wymogom Europejskiej Agencji Kosmicznej, które składa się m.in. z przedstawicieli biznesu i nauki oferujących wsparcie techniczno-technologiczne oraz merytoryczne w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii kosmicznych. 

W ramach projektu startup może uzyskać wsparcie w rozwiązaniu problemu technicznego od ESA. Osobną kwestią jest dostęp do rozwiązań, które są w posiadaniu ESA (patentów itp.), dostęp do tych informacji jest otwarty. Zakup patentu z ESA możliwy jest przy wykorzystaniu środków ESA BIC Poland. 
 
– Na Podkarpaciu podmiotem odpowiedzialnym za te procesy będzie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, dysponującym wieloletnim doświadczeniem w profesjonalnej inkubacji startupów, jak i wspieraniu i inspirowaniu przedsiębiorców – podkreśla marszałek Ortyl.

Powstanie inkubatora ESA BIC Poland to świetna informacja dla firm, które mają pomysł, jak wykorzystać inżynierię kosmiczną także na Ziemi, oraz szansa na rozwój sektora technologii kosmicznych. Wiele możliwości dają dane o planecie, które pozyskujemy dziś z satelitów krążących po okołoziemskiej orbicie. Znajdują one zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, począwszy od zarządzania kryzysowego po rolnictwo, rozwój smart cities i ochronę środowiska. Tworzenie m.in. takich usług chce stymulować ESA, tworząc centra inkubacji biznesowej, które pomagają w opracowaniu biznesplanu, założeniu firmy i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.

50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia

Taką też pomoc zapewni ośrodek w Rzeszowie. Jak informuje Barbara Kostyra, zastępca dyrektora PPNT Aeropolis, każdy startup inkubowany w ramach ESA BIC otrzyma 50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia, 50 godzin bezpłatnych usług doradczych i wsparcia ekspertów w zakresie wsparcia biznesowego, 80 godzin bezpłatnych usług doradczych i wsparcia ekspertów w zakresie wsparcia technicznego, 10 godzin bezpłatnych usług doradczych i wsparcia ekspertów w zakresie wsparcia prawnego. Dla młodych firm przygotowano również przestrzeń biurową w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce. Będą one miały zarazem dostęp do europejskiej sieci ośrodków inkubacyjnych ESA BIC oraz promocję projektu na arenie międzynarodowej. Poza wspomnianym dofinansowaniem startupom zostanie zaoferowana również możliwość uzyskania pożyczki w kwocie co najmniej 50 tys. euro. Udzielać ich będzie Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Proces inkubacji dla jednej firmy wynosi maksymalnie dwa lata. W Rzeszowie w ciągu pięciu lat wsparciem objętych zostanie dziesięć startupów. Co roku ESA BIC Poland wyłoni dwa. W projekcie zaplanowano nabór ciągły, w którym ocena nadesłanych zgłoszeń odbędzie się dwa razy w ciągu roku. Nabór podzielono na dwa etapy. W pierwszym komisja oceni, czy startup ubiegający się o wejście do inkubatora spełnia wymogi formalne. Potem nastąpi ocena merytoryczna, w której eksperci zdecydują o potencjale biznesowym, przydatności i oryginalności usługi czy produktu, który zostanie zaproponowany we wniosku o wsparcie. 

Pierwszy nabór na początku 2023 roku

Pierwszy nabór ogłoszony zostanie na początku przyszłego roku, a w drugim kwartale 2023 roku wyłonione zostaną pierwsze startupy do ESA BIC Poland.

Wsparcie techniczno-technologiczne centrum ESA BIC Poland w Rzeszowie zapewniają: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Rectangle Sp. z o.o., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych sp. z o.o., SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski sp. j., Olimp Laboratories sp. z o.o. oraz EXATEL S.A.

– Utworzenie ESA BIC jest dla nas bardzo istotne z dwóch powodów. Od początku zależy nam na wspieraniu młodych firm, a to jest projekt dla takich właśnie podmiotów. Drugi atut to ten, że kierujemy uwagę i wysiłek na technologie kosmiczne, a więc przemysł przyszłości i zarazem jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego. Ponieważ mamy mocno rozwinięte w regionie technologie lotnicze, liczymy, że ta wiedza przełoży się na zainteresowanie projektem ESA BIC Poland, i pomożemy w naszym parku rozwinąć się kilku firmom, które zajmą się rozwiązaniami powiązanymi z kosmosem – podsumowuje Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy