Kraków

Nowa placówka dla osób z autyzmem

Źródło: krakow.pl
Dodano: 05.12.2023
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Share
Udostępnij

Od listopada 2023 r. rozszerza swoją działalność Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 o filię przy al. Modrzewiowej 25. Będzie ona przeznaczona dla 20 osób dotkniętych zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym dzieci i młodzieży.

Do placówki kierowane będą przede wszystkim osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które w tym miejscu, w ramach pobytu całodobowego, będą mogły rozwijać swoje kompetencje społeczne, poznawcze, emocjonalne i komunikacyjne.

Dom, poza świadczeniem usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zapewnieniem potrzeb edukacyjnych będzie oferował m.in. rehabilitację, terapię wspomaganą, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, ale także szeroko rozumianą integrację społeczną, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Jest to nowoczesne, bardzo kameralne miejsce, położone w spokojnej części miasta. W takich warunkach osoby te będą mogły doświadczać wysokiej jakości życia.

Potrzeby osób z autyzmem zmieniają się w toku życia człowieka. W dorosłości ujawniają się w odmienny sposób niż ma to miejsce w przypadku dorosłych ludzi neurotypowych. Po zakończeniu okresu szkolnego brakuje dla takich osób odpowiednich ofert pomocy.

Powstająca w Krakowie placówka jest w zasadzie pierwszym tego typu miejscem w Polsce. To miejsce będzie domem dla tych osób dorosłych, których rodzice, ze względu na swój wiek i choroby, nie mogą sprawować nad nimi opieki. W placówce będą nie tylko miejsca pobytu stałego, ale także zajęcia dzienne.

Inwestycja została przeprowadzona przez miasto Kraków. Całkowity kosz modernizacji i wyposażenia to 10 933 503,78 zł, z czego kwota 2 582 752,32 zł to rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Utworzenie takiej specjalistycznej placówki wpisuje się w przyjęty w Gminie Miejskiej Kraków kierunek deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy