Reklama

Kraków

W Nowej Hucie powstaje inkubator nowych technologii i przedsiębiorczości

Źródło: krakow.pl
Dodano: 09.11.2023
Zdjęcie: materiały KNHP
Zdjęcie: materiały KNHP
Share
Udostępnij

Dziś został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. To nowy rozdział rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa oraz całego regionu.

Kraków Nowa Huta Przyszłości SA udostępniła inwestorom kolejny obszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. Podobszar „Igołomska-Północ” SAG, wspólnie z otwartym w 2022 roku podobszarem „Igołomska-Południe”, tworzą jedno z najbardziej przyjaznych dla inwestycji miejsc w Małopolsce. Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości stanowi część Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, powstającego w ramach projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

Uroczystego otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej „Igołomska-Północ” dokonali prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski oraz prezes zarządu Kraków – Nowa Huta Przyszłości, Artur Paszko.

– Jako samorząd stawiamy na dynamiczny rozwój Krakowa. Staramy się, by nasze miasto przyciągało genialne umysły z całego świata, a co za tym idzie nowe technologie i prężne inwestycje biznesowe. Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości to kolejny etap przedsięwzięcia, które w istotny sposób zmienia oblicze wschodniej części Krakowa – mówił podczas otwarcia prezydent Jacek Majchrowski.

– Żaden inny obszar Krakowa nie wymaga tak pilnego działania i nie ma w sobie tak dużego potencjału sprzyjającego rewolucyjnym przemianom jak Nowa Huta. Zaangażowanie społeczności lokalnych, właścicieli gruntów, przedsiębiorców oraz inwestorów, właścicieli huty, wyższych uczelni oraz instytucji państwowych pozwala dynamicznie rozwijać projekt Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Dzięki temu przedsięwzięciu jesteśmy w stanie wszczepić w wymagającą przemiany dzielnicę miasta impuls rozwojowy, którego efekty już dziś obserwujemy m.in. w Strefie Aktywności Gospodarczej. Realizacja projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości wpłynie na przeobrażenie całej Nowej Huty i pozwoli w istotnym zakresie wspomóc rozwój Krakowa – podkreślił prezes Artur Paszko.

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły lokalizować inwestycje na ponad 20 hektarach i kilkudziesięciu parcelach. W obszarze obydwu podobszarów SAG przygotowano dogodną dla nowoczesnego biznesu infrastrukturę zapewniającą drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, tzw. strefy wytchnienia z łącznością Wi-Fi oraz parkingi ze stacjami ładowania dla samochodów elektrycznych. SAG to powstały na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym teren typu greenfield, bez istniejącej zabudowy, wyposażony w kompletną infrastrukturę niezbędną do realizacji inwestycji. Teren jest w pełni uzbrojony, posiada instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektroenergetyczną oraz kanały technologiczne do prowadzenia sieci teletechnicznych. Komfort użytkowania zapewnia przebudowana sieć energetyczna wysokiego napięcia oraz energooszczędne oświetlenie.

Tereny inwestycyjne są udostępniane przedsiębiorcom w formie:

  • dzierżawy,
  • dzierżawy z możliwością wykupu,
  • zakupu,
  • zakupu z rozłożeniem zapłaty na raty.


W bezpośrednim otoczeniu znajdują się tereny poprzemysłowe związane z Hutą im. T. Sendzimira, obecnie należące do ArcelorMittal Poland SA. Obszar SAG objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają klarowne wytyczne dotyczące możliwości jego wykorzystania.

Podobszar „Igołomska-Północ” (17,4 ha) zlokalizowany jest 5 km od wschodniej obwodnicy Krakowa i 11 km od wjazdu na autostradę A4. W roku 2024 zyska szybkie połączenie z trasą S7 do Warszawy, a docelowo również z Podhalem. Teren ma połączenie autostradowe z oddalonym o 30 km Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II „Kraków Airport”, a w odległości 5 km znajduje się lotnisko o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim, które po planowanej przebudowie będzie mogło na szerszą skalę obsługiwać ruch biznesowy. Dojazd autostradą do Katowic zajmuje godzinę, a do Rzeszowa 1,5 godziny. W bliskim sąsiedztwie znajduje się też czynna linia kolejowa. Starannie wybrana lokalizacja pozwala z jednej strony na ożywienie terenów postindustrialnych, a z drugiej wykorzystuje atuty komunikacyjne oraz sąsiedztwo bogactwa turystycznego, kulturowego i naukowego Krakowa.

Obszar został zaprojektowany i przygotowany z myślą o inkubatorach przedsiębiorczości, centrach technologicznych oraz obiektach przemysłu wysokich technologii i rzemiosła. Celem jego przygotowania jest w szczególności rozwój inwestycji z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, takich jak nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika oraz przemysł maszynowy.

Właścicielem SAG jest Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, która zajmuje się promocją Krakowa, a w szczególności dzielnicy Nowa Huta, a swymi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości, który tworzy warunki do aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym, ożywiając rynek pracy i przeciwdziałając bezrobociu. Podnosi tym samym atrakcyjność miasta dla inwestorów, społeczności i turystów oraz rozwija cały region.

Pierwszy z dwóch udostępnionych podobszarów SAG – „Igołomska-Południe” – już dziś cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Teren stref inwestycyjnych wkrótce stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu i będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Samorząd Krakowa stawia na ciągły rozwój i dąży do zachowania równowagi pomiędzy potrzebami różnych grup.

Całkowity koszt budowy Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości wynosi 92,4 mln zł brutto, z czego 58,9 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości SA z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT. Koszt przygotowania Podobszaru Igołomska-Północ to niemal 35 mln zł.

SAG, jak i cały teren objęty projektem Kraków – Nowa Huta Przyszłości, jest początkiem inwestycji, które podniosą atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Więcej informacji na knhp.com.pl.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy