Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Alkohol w ciąży ?! Ani kropli

A A A
ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Dodano: 12-12-2014

Alkohol w ciąży ?! Ani kropli

Większość ludzi jest zapewne przekonana, że alkoholizm szkodzi zdrowiu. Upijanie się traktujemy jako społecznie naganne, zwłaszcza gdy dotyczy ono kobiet. Niewiele osób jednak wie, że alkohol, nawet w śladowych ilościach, może być toksyczny ale zdrowia i życia człowieka.

Matki spodziewające się dziecka, zwłaszcza gdy jest ono pierwszą ich pociechą, chętnie czytają poradniki dobrego macierzyństwa, słuchają rad bardziej doświadczonych mam oraz starają się skrupulatnie stosować do zaleceń lekarzy. Robią to wszystko po to, by zapewnić dziecku, które ma przyjść na świat, jak największy komfort.

Lekarze opiekujący się tymi matkami także troszczą się o ich pociechy z całych swych sił, posługując się swą wiedzą, ale i przekonaniami. Niestety, nie zawsze zdają sobie sprawę, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w czasie ciąży może skutkować poważnym zaburzeniem rozwoju dziecka. Niestety, wciąż jeszcze zdarzają się lekarze, którzy zalecają tym matkom lampkę czerwonego wina dla poprawy hemoglobiny czy też przed snem, dla rozluźnienia i poradzenia sobie ze stresem. Niestety, wciąż jeszcze, albo coraz częściej, piwo przedstawiane jest jako „nie alkohol” lub słabszy = nieszkodliwy alkohol. Zapomina się przy tym, że nawet tzw. bezalkoholowe piwo ma w sobie 0,5% alkoholu – inaczej nie byłoby piwem. Alkohol jest teratogenem działającym na mózg zarówno dorosłego człowieka (o czym łatwo przekonać się, gdy po spożyciu „świat wokół wiruje”), jak i dziecka – już od momentu poczęcia.

Reklama

Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alkohol Syndrome – FAS) dotyka dzieci, które w okresie prenatalnym wystawione były na działanie alkoholu. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2005 roku podają, że 33% kobiet piło alkohol w ciąży, 2/3 z nich nie było ostrzeganych przez lekarzy przed negatywnymi skutkami picia, a 16% usłyszało z ust lekarzy zachętę do regularnego spożywania niewielkich ilości czerwonego wina w ciąży. Aktualne dane podają, że w Polsce corocznie 9 tys. dzieci rodzi się z negatywnymi skutkami użycia alkoholu przez ich matki w ciąży (portal poradnikzdrowie.pl). Rodzaj i zakres szkód spowodowanych ekspozycją rozwijającego się płodu na alkohol zależy od kilku czynników: ilości spożytego przez matkę alkoholu, częstości picia, okresu ciąży, indywidualnych właściwości organizmu matki (predyspozycji genetycznych, stanu zdrowia, odżywiania itp.). W skrajnych przypadkach spożywanie alkoholu doprowadza do poronienia, w pozostałych do całego spektrum zaburzeń somatycznych (dotyczących budowy ciała) i czynnościowych (dotyczących funkcjonowania). Mitem jest, że FAS zdarza się tylko w środowiskach patologicznych, wśród dzieci matek pijących nałogowo.

FAS jest chorobą – posiada swój kod (Q86.0) w obowiązującej w naszym kraju klasyfikacji ICD-10. Jest zespołem objawów spowodowanych działaniem alkoholu na rozwijający się organizm dziecka (głównie mózg). Objawy te obejmują: zniekształcenia twarzy, upośledzenie wzrostu i dysfunkcje mózgu (skutkujące problemami z zachowaniem i uczeniem się) oraz czasami różnego rodzaju wady rozwojowe. Często występują tylko niektóre z nich. Mówimy wtedy o: alkoholowym efekcie płodowym (FAE), poalkoholowych zaburzeniach układu nerwowego (ARND), uszkodzeniach płodu spowodowanych alkoholem (FARC) wadach wrodzonych spowodowanych alkoholem (ARBD) czy częściowym FAS (pFAS). Terminy te opisują wielość możliwych kombinacji uszkodzeń spowodowanych alkoholem w okresie prenatalnym i wskazują, że nie zawsze FAS da się szybko i precyzyjnie zdiagnozować. Rozstrzygająca w diagnozie jest bowiem udowodniona ekspozycja na alkohol (nawet w niewielkiej dawce) w okresie prenatalnym.

Reklama

Cechy charakterystyczne wyglądu twarzy dzieci z FAS to: krótki, zadarty nos, z obniżonym grzbietem i szeroką nasadą, spłaszczona lub słabo zaznaczona rynienka podnosowa i wąska górna warga, małożuchwie, szeroko rozstawione oczy, skrócone szpary powiekowe i opadające powieki, zmarszczka nakątna, zniekształcone płatki nisko osadzonych uszu. Cechy te widoczne są najwyraźniej w dzieciństwie (do ok. 10 roku życia) a potem stopniowo zanikają. Opóźnienie wzrostu dotyczy zarówno okresu prenatalnego, jak i późniejszego rozwoju. Dzieci z FAS mają niską wagę urodzeniową i mała głowę. Ich wzrost i waga zwykle są poniżej 10 centyla. Najbardziej ograniczające funkcjonowanie dziecka są jednak dysfunkcje centralnego układu nerwowego (mózgu).

Alkohol może uszkodzić obszary mózgu odpowiedzialne za prawidłowy rozwój funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Szczególnie narażone na działanie tej szkodliwej substancji są: ciało modzelowate, móżdżek, jądra podkorowe, hipokamp i płaty czołowe.

Ciało modzelowate odpowiedzialne jest m.in. za przekazywanie informacji między półkulami i ich współpracę w podejmowaniu codziennych decyzji. Wskutek jego uszkodzenia dziecko z FAS często zna zasady i oczekiwania społeczne, ale ich nie rozumie i nie potrafi według nich postępować – np. wie, co trzeba zrobić, gdy ma się brudne ręce, ale nie myje ich.

Móżdżek to obszar odpowiadający za funkcje motoryczne (koordynację, zgrabność, precyzję ruchów oraz równowagę) i sprawność uczenia się. Dziecko z FAS narażone jest na trudności motoryczne (np. garbi się siedząc, wciąż się przewraca, woli pracować na siedząco niż stojąc, łapie piłkę całym ciałem, wstaje odpychając krzesło itp.), zaburzenia motoryki narządów mowy (ma kłopoty z poprawną artykulacją, szczególnie trudnych dźwięków).

Reklama

Zwoje podstawy (jądra podkorowe) regulują ruchy automatyczne (stąd trudności w opanowaniu nawyków i różnych umiejętności) i funkcje emocjonalne i poznawcze, zwłaszcza pamięć emocjonalną (związaną z przeżyciami) i proceduralną (zapamiętywanie jak coś zrobić).

Hipokamp odpowiada za uczenie się i pamięć. Dziecko z FAS ma kłopoty z zapamiętywaniem, np. pomimo wielogodzinnej nauki nie pamięta nic następnego dnia, przypomina sobie to czasem przy innej okazji, przywołuje odległe szczegóły, a nie pamięta co było wczoraj, nie kontynuuje przerwanej czynności, bo nie pamięta co przed chwilą robiło, nie potrafi odtworzyć informacji w poprawnej kolejności (np. dni tygodnia), odnaleźć strony w książce, chronologicznie ułożyć wydarzeń historycznych, niedokładnie odbiera i pomija informacje, ma lepszą pamięć wzrokową niż słuchową.

Płaty czołowe – najbardziej ludzka część mózgu, decydująca o samokontroli, zdolności do refleksji i myślenia abstrakcyjnego. Dziecko z FAS ma skłonność do impulsywnych reakcji i nadpobudliwości – wymaga częstych podpowiedzi, jak ma się powstrzymać oraz ciągłego nadzoru dorosłych. Jest chwiejne emocjonalnie i miewa zmienne nastroje, zdarzają mu się napady wściekłości i szału skierowane na innych lub też na samego siebie. Bywa depresyjne i ma niską odporność na frustrację – w sytuacjach stresujących nie potrafi odprężyć się lub samemu uspokoić, potrzebuje pomocy dorosłych. Prezentuje nietypowe reakcje (odbierane często jako złe zachowanie) w sytuacjach nieznanych lub budzących niepokój. Nie potrafi czekać, trudno skupia i przenosi uwagę. Ponieważ samo nie potrafi wyciągać wniosków ze swego zachowania, wciąż powtarza te same błędy i potrzebuje motywacji zewnętrznej (nagrody lub kary), by je zmienić. Wskutek deficytów myślenia abstrakcyjnego ma zaburzoną umiejętność rozwiązywania problemów oraz myślenia przyczynowo – skutkowego (wnioskowania), utrudnione rozumienie czasu i liczby (stąd kłopoty ze znajomością zegara i posługiwaniem się pieniędzmi), dosłownie rozumie wskazówki i przenośnie (np. typu „skocz do sklepu”).

Reklama

Wymaga nauczania raczej w oparciu o konkret, niż pojęcia ogólne, gdyż nie potrafi wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyło. Ma też kłopoty w komunikowaniu się, gdyż nie rozumie czasem mowy (zwłaszcza żartów i złożonych wypowiedzi), ma utrudnioną zdolność wypowiadania myśli, czasem się jąka czy zacina i niepoprawnie buduje swe wypowiedzi. Dziecko z FAS mówi dużo, nieźle przemawia i robi wrażenie, że rozumie to, co mówi, posługuje się nawet trudnymi słowami, ale jego wypowiedzi często nie mają sensu, są pustosłowiem. Ograniczona zdolność plastyczności sprawia, że nie radzi sobie w sytuacji zmiany planów – bywa więc postrzegane jako uparte i przekorne. Ma skłonność do rutyny i schematycznego działania – nie jest twórcze, raczej bezkrytycznie naśladuje innych. Nie potrafi wiązać nowych informacji z uprzednio zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz wykorzystywać wiedzy w praktyce. Ma kłopot z tzw. teorią umysłu – wyobrażeniem sobie, wyczuciem co myślą, co czują i jak działają inni – patrzy na sprawy jedynie ze swego punktu widzenia. Zaburzone planowanie rzutuje na umiejętność gromadzenia informacji i uogólniania. Dziecko z FAS często potrzebuje tzw. słownej regulacji – podczas działania często mówi do siebie komentując, by w ten sposób pomóc sobie z wykonywanym zadaniem, oraz informacji zwrotnej od opiekunów. Trudności w planowaniu, kontroli impulsów oraz zaburzony osąd utrudniają mu nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni, skłaniają do nadmiernej ufności do ludzi oraz narażają na kłopoty z dokonywaniem wyborów – rzutują więc na funkcjonowanie społeczne.

Opisane wyżej zaburzenia skutkują trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym i nabywaniu wiedzy. Warto jednak zaznaczyć, że zaledwie 25% przypadków FAS wiąże się z równoczesnym upośledzeniem umysłowym. Większość dzieci jest więc w tzw. normie intelektualnej – pomimo doznawanych trudności w nauce nie kwalifikuje się do szkolnictwa specjalnego.

Reklama

Poalkoholowe uszkodzenie mózgu u dziecka może dokonać się jakby na różnych poziomach. Zdarza się, że dotyczy wyraźnie widocznych zmian morfologicznych – mniejszy mózg wskutek obumarcia komórek nerwowych, uchwytne w neuroobrazowaniu zmiany w budowie jego części czy niewidoczne we współczesnych technikach badania niewłaściwe umiejscowienie komórek tworzących poszczególne części mózgu lub ich wadliwe połączenia. Zmiany te powodują jednak zawsze zaburzenia czynnościowe – manifestowane w postaci zmiany funkcjonowania dziecka.

Spośród dodatkowych objawów współwystępujących w FAS, obok wyraźnych wad rozwojowych (np. serca), wymienić należy przetrwałe odruchy fizjologiczne (utrudniające prawidłowe zachowywanie się i np. uczenie) i zaburzenia sensoryczne. Skutkują one nieprawidłowościami w odczuwaniu bodźców w zakresie wszystkich zmysłów. Dziecko z FAS, pomimo braku wady wzroku czy słuchu, ma kłopoty z prawidłowym widzeniem i słyszeniem. Jest nadwrażliwe lub niewrażliwe na dźwięki, smaki, zapachy czy dotyk. Często nie czuje bólu i nieadekwatnie odbiera temperaturę. Nie lubi metek na ubraniach, za to uwielbia się kołysać, skakać, turlać, huśtać czy kręcić na karuzeli, gdyż jego układ przedsionkowy nie pracuje właściwie. Poszukuje więc tego typu stymulacji – ma zwiększone zapotrzebowanie na ruch, co bywa odbierane jako nadpobudliwość psychoruchowa lub zwykła niegrzeczność.

Analiza skutków, jakie wywiera alkohol na rozwijający się organizm dziecka w łonie matki pokazuje, że obejmują one szeroki zakres trudności w funkcjonowaniu intelektualnym oraz emocjonalno-społecznym. Dzieci nimi dotknięte nie prezentują często widocznych „gołym okiem” zmian w budowie ciała – dysmorfie twarzy nie zawsze występują i z czasem zanikają. Zachowanie ich jednak jest wyraźnie inne niż większości rówieśników, a badania psychologiczne i medyczne zwykle nie potrafią wskazać uchwytnej przyczyny tego stanu rzeczy. Najczęściej i najszybciej trafna diagnoza stawiana jest u dzieci z adopcji, gdyż ich historie życia często sprzęgnięte są z ewidentną ekspozycją na działanie alkoholu. Trudniej przyznać się do nadużywania alkoholu w tzw. normalnej rodzinie lub też, gdy z braku wiedzy rodzic (a czasem też specjalista!) nie łączy faktu okazjonalnego spożycia alkoholu przez ciężarną kobietę z trudnościami rozwojowymi pojawiającymi się u jej dziecka. Alkohol pity przez matkę szkodzi jej dziecku, gdyż łożysko nie jest wystarczającą barierą zabezpieczającą płód przed szkodliwym działaniem tej substancji. Nie ma bezpiecznej dawki, ani bezpiecznego alkoholu, ani bezpiecznego okresu ciąży, kiedy kobieta może wypić. Warto przy tej okazji pamiętać jeszcze, że często przez pierwsze tygodnie kobieta może nie wiedzieć, że jest w ciąży – użycie alkoholu w tym czasie także uszkadza płód. Badania pokazują, że oboje rodzice, chcąc mieć zdrowe potomstwo, powinni powstrzymać się od alkoholu na trzy miesiące przed planowaną ciążą.

Reklama

Alkohol wpływa bowiem nie tylko na komórki jajowe kobiety czy na ekologię środowiska wewnątrzmacicznego, ale też na jakość materiału genetycznego przekazywanego potomstwu w plemnikach. Męskie komórki rozrodcze osiągają dojrzałość po przeszło dwóch miesiącach – refleksja nad tym powinna towarzyszyć przyszłym ojcom sięgającym po kieliszek na długo przed momentem poczęcia ich dziecka.

FAS jest często mylnie rozpoznawany jako ADHD czy obniżenie inteligencji /inteligencja niższa niż przeciętna czy upośledzenie umysłowe/. Nieprawidłowa diagnoza nie tylko utrudnia niesienie skutecznej pomocy dziecku, ale też uniemożliwia właściwe rozumienie jego objawów i naraża go na powstanie tzw. zaburzeń wtórnych, których źródłem jest wpływ środowiska i sposób postępowania z dzieckiem przejawiającym pierwotne zaburzenia uwarunkowane FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy jest więc złożoną, ukrytą niepełnosprawnością – dotykając wszystkich sfer i dziedzin życia dziecka oraz jego rodziny, wymaga współpracy wielu specjalistów /lekarzy, psychologów, pedagogów i terapeutów/ dla poprawy jakości życia pacjenta.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Centurm Medyczne MEDICOR

ul. Jabłońskiego 2/4, 35-068 Rzeszów, tel. 17 852 61 58 

www.medicor.pl

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.